Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Kroon, P. 
Aranda Almansa, G.; Kroon, P.;
Towards green iron and steel industry: opportunities for MILENA technology in Direct Reduction of Iron
ECN-E--16-022 EN juni 2016; 44 pag.
 
Carbo, M.C.; Abelha, P.M.R.; Cieplik, M.K.; Kroon, P.; Mourao Vilela, C.F.; Kiel, J.H.A.;
Handling and storage of torrefied biomass pellets
ECN-L--16-036 EN juni 2016; 38 pag.
Gepresenteerd op: World Biomass Power Markets, Amsterdam, The Netherlands, 19 February 2015.
 
Carbo, M.C.; Abelha, P.M.R.; Cieplik, M.K.; Kroon, P.; Mourao Vilela, C.F.; Kiel, J.H.A.;
Handling, storage and large-scale co-firing of torrefied biomass pellets
ECN-L--16-038 EN juni 2016; 34 pag.
Gepresenteerd op: 5th IEA CCC Workshop on Cofiring Biomass with Coal, Drax, United Kingdom, 16-17 September 2015.
 
Vreugdenhil, B.J.; Kroon, P.; Leiser, S.;
Complying With The EPA Clean Power Plan – A Techno-Economical Overview
ECN-M--15-030 EN juni 2015; 9 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.; Mozaffarian, M.; Barry, Ch.; McAlpine, I;
Refinery Emissions from a Competitive Perspective
ECN-E--15-003 EN maart 2015; 113 pag.
 
Kroon, P.; Kuipers, J.;
Meetmethoden luchtemissies bij ECN in relatie met meetnormen
ECN-E--15-001 NL januari 2015; 72 pag.
 
Kroon, P.;
Inventory Bio LNG and Bio CNG as a fuel for transport in the North Sea Region
ECN-L--14-086 EN december 2014; 16 pag.
Gepresenteerd op: Inventory Bio LNG and Bio CNG as a fuel for transport in the North Sea Region, Bremen, Germany, 21 May 2014.
 
Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Mulder, K. Stutvoet -; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling
ECN-E--13-061 NL december 2013; 56 pag.
 
Kroon, P.; Wilde, H.P.J. de; Verbeek, R; Ligterink, N; Meulenbrugge, J; Koornneef, G.P.; Kampman, B.; Croezen, H; Aarnink, S;
Natural gas in transport An assessment of different routes
ECN-O--13-038 EN september 2013; 173 pag.
 
Wetzels, W.; Hout, M. van; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H.;
De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel
ECN-E--13-028 NL juli 2013; 63 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-029 NL juni 2013; 114 pag.
 
Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-025 NL juni 2013; 170 pag.
 
Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
ECN-E--13-019 NL april 2013; 30 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Kroon, P.;
Policy options to reduce passenger car CO2 emissions after 2020
ECN-E--13-005 EN maart 2013; 35 pag.
 
Kroon, P.; Weeda, M.; Appels, D.;
An international perspective on electric transportation. Survey on electric road transport 2012
ECN-E--12-043 EN september 2012; 42 pag.
 
Kroon, P.;
Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel
ECN-N--12-015 NL september 2012; 39 pag.
 
Lako, P.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Plomp, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Energiebalansen provincie Drenthe
ECN-E--12-016 NL juli 2012; 102 pag.
 
Kroon, P.; Weeda, M.; Appels, D.;
Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief. Benchmark elektrisch rijden 2012
ECN-E--12-026 NL juli 2012; 47 pag.
 
Kampman, B.; Berg, J. van den; Otten, G.-J.; Kroon, P.; Grinsven, A. van; Buck, A. de;
Oil reporting for the FQD; An assessment of effort needed
ECN-O--12-009 EN mei 2012; 46 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
Notes for the BREF LCP
ECN-N--12-012 EN april 2012; 7 pag.
 
Kroon, P.; Wilde, H.P.J. de;
Emissies van houtstook door huishoudens
ECN-E--12-011 NL april 2012; 52 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Kroon, P.;
Timing of technology roll-out for climate targets in transport
ECN-E--11-055 EN december 2011; 77 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Actualisatie optiedocument 2010. RR2010-SV en NREAP
ECN-E--11-023 NL september 2011; 46 pag.
 
Vallack, H.; Timmis, A.; Robinson, K.; Sato, Misato; Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Technology Innovation for Energy Intensive Industry in the United Kingdom
ECN-O--11-047 EN juli 2011; 69 pag.
 
Kroon, P.;
Een Europese routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 - Korte beschouwing over de gevolgen voor Nederland
ECN-N--11-020 NL juni 2011; 12 pag.
 
Roeterdink, W.G.; Kroon, P.;
Gas-, hout- en oliegestookte ketels
ECN-E--10-115 NL april 2011; 53 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
Raffinaderijen naar 2030
ECN-E--10-064 NL maart 2011; 47 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Vethman, P.; Kroon, P.;
Lokaal energie- en klimaatbeleid. Aandachtspunten, valkuilen en oplossingsrichtingen uit lokale projecten in binnen- en buitenland
ECN-E--10-097 NL december 2010; 84 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Roeterdink, W.G.; Uyterlinde, M.A.; Kroon, P.; Hanschke, C.B.;
Groen tanken. Inpassing van alternatieve brandstoffen in de tank- en distributie infrastructuur
ECN-E--09-082 NL augustus 2010; 65 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Hanschke, C.B.; Bree, B. van; Kroon, P.;
Brandstofvraagreductie bij oliecrisis; Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector
ECN-E--09-076 NL januari 2010; 52 pag.
 
Kroon, P.; Lako, P.; Pieterse, J.A.Z.;
Technologieverkenning. Kansrijke nieuwe technieken voor minder emissies naar de lucht in 2030
ECN-E--09-047 NL augustus 2009; 114 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Hammingh, P.; Smekens, K.E.L.; Koelemeijer, R.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.;
Effects of Climate Policies on Emissions of Air Pollutants in the Netherlands
ECN-E--08-064 EN maart 2009; 74 pag.
 
Hanschke, C.B.; Uyterlinde, M.A.; Kroon, P.; Jeeninga, H.; Londo, H.M.;
Duurzame innovatie in het Wegverkeer. Een evaluatie van vier transitiepaden voor het thema Duurzame Mobiliteit
ECN-E--08-076 NL januari 2009; 105 pag.
 
Kroon, P.; Wetzels, W.;
Onderbouwing actualisatie BEES B. Kosten en effecten van de voorgenomen wijziging van het besluit emissie-eisen stookinstallaties B
ECN-E--08-020 NL januari 2009; 89 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Hanschke, C.B.; Kroon, P.;
Sustainable innovations in road transport: assessing the impact of new technology on energy use and emissions
ECN-M--08-080 EN november 2008; 11 pag.
Gepresenteerd op: European Transport Conference 2008, Noordwijkerhout, The Netherlands, 6-8 oktober 2008.
 
Kroon, P.; Wilde, H.P.J. de;
Schonere Zeevaartbrandstof; effect op luchtverontreiniging, kosten en raffinage CO2-emissies
ECN-V--09-006 NL november 2008; 4 pag.
Gepubliceerd in: Milieu Dossier (), 2008, Ed.2008-7, p.29-32.
 
Kroon, P.; Menkveld, M.;
Emissies in 2011 conform het referentiescenario (GE WLO met hoge olieprijs) en inclusief Schoon en Zuinig
ECN-O--08-023 NL augustus 2008; 2 pag.
 
Daniëls, B.W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Trendanalyse luchtverontreiniging. De effecten van het werkprogramma Schoon en Zuinig op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
ECN-E--08-002 NL juni 2008; 65 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Hanschke, C.B.; Kroon, P.;
Effecten en kosten van duurzame innovatie in het wegverkeer; Een verkenning voor het programma 'De auto van de toekomst gaat rijden'
ECN-E--07-106 NL maart 2008; 83 pag.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Menkveld, M.; Wijngaart, R.A. van den ; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Uyterlinde, M.A.; Ybema, J.R.; Born, G.J. van den; Elzenga, H.; Hoen, A.; Geurs, K.; Meyer, L.; Oude Lohuis, J.; Peek, C.J.; Ros, J.; Zeijts, H. van;
Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig
ECN-E--07-032 NL juli 2007; 102 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Kroon, P.; Mozaffarian, M.; Sterker, Th.;
Quick Scan of the Economic Consequences of Prohibiting Residual Fuels in Shipping
ECN-E--07-051 EN juli 2007; 76 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Kroon, P.; Mozaffarian, M.; Sterker, Th.;
Quick Scan economische gevolgen van een verbod op residuale brandstof in de zeevaart
ECN-E--07-036 NL juli 2007; 79 pag.
 
Kroon, P.; Peek, C.J.; Volkers, C.H.;
Actualisatie van de uitstoot van broeikasgassen in het SE- en GE-scenario
ECN-E--07-028 NL juli 2007; 28 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Volkers, C.H.;
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
ECN-E--07-034 NL juni 2007; 22 pag.
 
Kroon, P.;
Update NOx-emissies en reductieopties van kleine bronnen in het SE- en GE-scenario
ECN-E--07-027 NL mei 2007; 26 pag.
 
Tipping, P. ; Antonelli, R.; Boonekamp, P.G.M.; Donkelaar, M. ten; Kroon, P.; Longstaff, T.; McLeod, K.; Srinivasan, M.; Tigchelaar, C.;
Final report Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency
ECN-B--07-010 EN december 2006; 615 pag.
Gepubliceerd in: Atkins, Final report Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency, 1, 615.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Kroon, P.;
Allocatieomvang voor CAP. Update versie augustus 2006
ECN-E--06-010 NL augustus 2006; 18 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Tipping, P. ; Antonelli, R.; Donkelaar, M. ten; Kroon, P.; Longstaff, T.; McLeod, K.; Srinivasan, M.; Tigchelaar, C.;
Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency - Final Report
ECN-E--06-041 EN juni 2006; 615 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Kroon, P.;
Ontwikkeling glastuinbouw voor CAP
ECN-C--06-034 NL juni 2006; 10 pag.
 
Wilde, H.P.J. de; Beurskens, L.W.M.; Kroon, P.; Bleeker, A.; Cieplik, M.K.; Korbee, R.;
Effect biobrandstoffen op fijn stof in de buitenlucht
ECN-C--06-010 NL juni 2006; 44 pag.
 
Kroon, P.;
Allocatieomvang voor CAP
ECN-C--06-030 NL mei 2006; 15 pag.
 
Kroon, P.; Daniëls, B.W.;
Groeicijfers voor CAP
ECN-C--06-031 NL mei 2006; 18 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Kroon, P.;
Reservepakket 2010. Reservemaatregelen voor het halen van de Kyotodoelstelling 2008-2012
ECN-C--05-091 NL oktober 2005; 74 pag.
 
Kroon, P.;
Klimaatbeleid in andere EU-landen. Een verkenning
ECN-C--05-075 NL augustus 2005; 26 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Wilde, H.P.J. de;
Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing
ECN-C--05-062 NL juli 2005; 27 pag.
 
Kroon, P.; Bakker, S.J.A.; Wilde, H.P.J. de;
NOx-uitstoot van kleine bronnen. Update van de uitstoot in 2000 en 2010
ECN-C--05-015 NL februari 2005; 85 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Bakker, S.J.A.; Vries, H.J. de;
Indicators of domestic efforts to reduce CO2 emission in the Netherlands
ECN-C--05-024 EN februari 2005; 58 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectoral CO2 emissions in the Netherlands up to 2010. Update of the reference projection for policy-making on indicative targets
ECN-C--04-029 EN maart 2004; 70 pag.
 
Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.;
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
ECN-C--03-093 NL december 2003; 41 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectorale CO2-emissies tot 2010. Update Referentieraming ten behoeve van besluitvorming over streefwaarden
ECN-C--03-095 NL december 2003; 70 pag.
 
Kroon, P.;
NOx-uitstoot van kleine bronnen. De uitstoot in 2000 en 2010
ECN-C--03-125 NL oktober 2003; 57 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Elzenga, H.E.; Wesselink, B.;
Achtergronden van de referentieraming. Energie en CO2 2001-2010
ECN-C--03-061 NL juli 2003; 60 pag.
 
Groot, A.T.J.; Kroon, P.; Quispel, M.; Visser, J.A.;
Energie- en CO2-potentiëlen binnen het EBIT-programma
ECN-C--03-048 NL april 2003; 86 pag.
 
Harmsen, R.; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Jespersen, M.S.; Jordal-Jørgensen, J.;
International CO2 policy benchmark for the road transport sector. Results of a pilot study
ECN-C--03-001 EN februari 2003; 84 pag.
 
Jeeninga, H.; Kroon, P.; Weeda, M.; Wunnik, T. van; Kipperman, T.;
Transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050: evolutie of revolutie?
ECN-C--02-078 NL oktober 2002; 65 pag.
 
Kroon, P.;
De Nederlandse import van duurzame elektriciteit. Een verkenning van de huidige situatie
ECN-C--02-063 NL augustus 2002; 42 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
ECN-P--01-010 NL 2002; 76 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010
ECN-C--02-010 NL 2002; 79 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 2000. Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 6'
ECN-C--01-018 EN april 2001; 73 pag.
 
Kroon, P.; Rijkers, F.A.M.; Beeldman, M.;
Mogelijke effecten van NOx-beleid op het warmtekrachtpotentieel : een analyse van de invloed van bestrijdingskosten op de rentabiliteit van warmtekracht
ECN-C--00-111 NL december 2000; 50 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 1999 : Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 5'
ECN-C--00-053 EN mei 2000; 74 pag.
 
Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Jansen, J.C.; Kroon, P.; Ormel, F.T.; Schaeffer, G.J.; Sijm, J.P.M.;
Beleidsopties voor CO-2-emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt
ECN-C--00-048 NL maart 2000; 60 pag.
 
Bosch, A. van den; McKay, P.C.; Hilten, O. van; Kroon, P.; ... [et al.], ;
Assessment of electric vehicle impacts on energy, environment and transportation systems
ECN-C--99-076 EN oktober 1999; 195 pag.
 
Ybema, J.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Ruijg, G.J.;
De bijdrage van duurzame energie in Nederland tot 2020
ECN-C--99-053 NL september 1999; 94 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Arkel, W.G. van; Dougle, P.G.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.;
Energy efficiency indicators in the Netherlands: Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency' Phase 4
ECN-C--99-038 EN december 1998; 64 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Rooijen, S.N.M. van; Ybema, J.R.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.; Booij, H.; Feimann, P.F.L.; Olivier, J.G.J.; Spakman, J.; Nagelhout, D.; Brink, R.M.M. van den;
Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen: inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid [ECN-C--98-082 ; ECN-RIVM-98]
ECN-C--98-082 NL oktober 1998; 187 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ybema, J.R.;
Mogelijkheden voor CO2-reductie in 2020
ECN-C--98-041 NL augustus 1998; 101 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Kok, I.C.; Kroon, P.;
Raffinagemodel SERUM in hoofdlijnen. Toets en illustratie van de werking
ECN-C--96-066 NL maart 1997; 52 pag.
 
Ybema, J.R.; Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Kroon, P.; Menkveld, M.; Brummelen, M. van; Blok, K.;
Beleidsinstrumenten en realisatie 10% reductie van CO2-uitstoot in 2010
ECN-C--97-013 NL februari 1997; 39 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Farla, J.C.M.; Kroon, P.; Menkveld, M.; Schol, E.; Worell, E.; Universiteit Utrecht. Vakgroep Natuurwet, ;
Energy use indicators for the Netherlands: Dutch contribution to the IEA/OECD programme on indicators
ECN-C--97-035 EN 1997; 39 pag.
 
Hilten, O. van; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Kok, I.C.; Kroon, P.;
De ECN-bijdrage aan de Derde Energienota: uitgebreide beschrijvingenergieschetsen 2020
ECN-C--96-014 NL 1996; 155 pag.
 
Schol, E.; Kroon, P.; Smokers, R.T.M.;
Save-module transport: de modellering van energieverbruiksontwikkelingen
ECN-I--95-003 NL 1995; 104 pag.
 
Schol, E.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Okken, P.A.;
Milieuvriendelijk verkeer in stedelijk gebied : Internationale ontwikkelingen en internationale aanpak
ECN-C--93-003 NL 1993; 45 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Rouw, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1990-2015
ECN-C--92-017 NL 1992; 162 pag.
 
Bakema, G.F.; Hilten, O. van; Kant, A.D.; Kroon, P.;
Aardgas en elektriciteit bij het gemeentelijk voertuigpark van Amsterdam.
ECN-C--90-045 NL 1990; 112 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Actualisering NEV-scenario's: Effecten van lagere prijzen, Elektriciteitsplan en NMP.
ECN-C--90-032 NL 1990; 76 pag.
 
Kroon, P.; Cornelisse, H.;
Energiebesparing bij het verkeer en vervoer 1973-1987. Een evaluatie van overheidsmaatregelen.
ESC-51 NL 1989; 182 pag.
 
Oostvoorn, F. van; Kroon, P.; Lange, A.V.M. de;
SERUM: Een model van de Nederlandse raffinage-industrie.
ESC-49 NL 1989; 156 pag.
 
Bakema, G.F.; Kroon, P.;
Vermijden of bestrijden. Emissies en kosten van emissiebeperking van SO2, NOx en stof tot 2010, behorend bij de Nationale Energie Verkenningen; 1987.
ESC-44 NL 1988; 177 pag.
 
Bakema, G.F.; Bruggink, J.J.C.; Boonekamp, P.G.M.; Verhagen, L.; Kroon, P.; Oostvoorn, F. van;
Nationale Energie Verkenningen 1987.
ESC-42 NL 1987; 240 pag.