Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-9-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--12-015 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
39 Download PDF  (496kB)

Samenvatting:
In deze memo is een analyse beschreven van de gevolgen van de afschaffing van NOx-emissiehandel voor het installatiepark dat terugvalt op BEMS-wetgeving. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft ECN opdracht gegeven deze analyse uit te voeren. De volgende zaken zijn daarbij in het bijzonder geanalyseerd:

  • Wat zijn de nalevingskosten indien vanaf 2014 deze installaties aan de BEMS-eisen moeten voldoen?
  • Hoe zijn deze kosten verdeeld over de verschillende sectoren en in het bijzonder voor de sectoren offshore/onshore gas- en oliewinning, de glastuinbouw en ziekenhuizen?
  • In hoeverre zijn de kosten te verlagen door 2, 3 of 5 jaar uitstel te geven ten opzichte van de implementatiedatum voor bestaande installaties in BEMS?


Terug naar overzicht.