Publicaties van unit Beleidsstudies in 1992.
Schol, E.; Bais, J.M.; Hilten, O. van; Kant, A.D.; Roemer, J.C.; Nooter, H.;
Aardgas als brandstof voor bedrijfsvoertuigen in Amsterdam : een haalbaarheidsonderzoek.
ECN-C--92-079 NL 1992; 114 pag.
 
Bais, J.M.; Beeldman, M.; Römer, J.C.;
Actuele rentabiliteit van TE- en WK-installaties
ECN-C--92-019 NL 1992; 63 pag.
 
Lako, P.; Okken, P.A.; Kram, T.;
Compilatie van technieken voor CO2-verwijdering bij aardgas- en kolengestookte centrales en voor waterstofproduktie.
ECN-C--92-064 NL 1992; 51 pag.
 
Harmelen, T. van; Ybema, J.R.;
Costs of CO2 reduction technologies for the Netherlands.
ECN-C--92-032 EN 1992; 32 pag.
 
Jansen, J.C.;
Cours d'introduction sur l'évaluation économique des projets énergétiques.
ECN-C--92-031 NL 1992; 36 pag.
 
Velema, E.J.;
Description of the CONTAIN input model for the Dodewaard nuclear power plant = ECN-I--92-004
ECN-I--92-004 EN 1992; 15 pag.
 
Broek, M. van den; Oostvoorn, F. van; Harmelen, T. van; Arkel, W.G. van;
The EC energy and environment model EFOM-ENV specified in GAMS : The case of the Netherlands.
ECN-C--92-003 EN 1992; 79 pag.
 
Perrels, A.H.;
Een eerste analyse van het bestedingsgedrag van huishoudens : de invloed van inkomen en gezinsgrootte
ECN-I--92-050 NL 1992; 51 pag.
 
Ybema, J.R.;
Effecten van isolatiematerialen op broeikasgasemissies.
ECN-C--92-025 NL 1992; 35 pag.
 
Roos, A.L.;
EFOM-ENV/GAMS interface : User's Guide = ECN-I--92-037
ECN-I--92-037 EN 1992; 81 pag.
 
Hilten, O. van; Bais, J.M.; Kant, A.D.;
Electric vehicles in urban areas: A case-study for Amsterdam: social acceptance, environmental effects, and the consequences for electricity ; production and distribution.
ECN-C--92-084 EN 1992; 133 pag.
 
Hilten, O. van; Bais, J.M.; Kant, A.D.;
Elektrische auto's in stedelijk gebied : een case-studie voor Amsterdam: acceptatie, milieu-effecten en gevolgen voor de elektriciteitsproduktie ; en -distributie.
ECN-C--92-050 NL 1992; 147 pag.
 
Broek, M. van den; Linden, N.H. van der;
Energy and environmental scenarios for Poland up to 2015 : An analysis performed with the EFOM-ENV/GAMS model = ECN-I--92-024
ECN-I--92-024 EN 1992; 51 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
ERWIN2 : Gebruikershandleiding rekenmodel economische rentabiliteit windenergiesystemen
ECN-I--92-001 NL 1992; 32 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Curvers, A.P.W.M.;
ERWIN2 : Update rekenmodel economische rentabiliteit windenergiesystemen.
ECN-C--92-001 NL 1992; 48 pag.
 
Harmelen, T. van; Linden, N. van der; Oostvoorn, F. van;
Evaluatie DG XVII en DG XII CO2-scenario's per land.
ECN-C--92-009 NL 1992; 90 pag.
 
Harmelen, T. van; Linden, N. van der; Oostvoorn, F. van;
Evaluation of EC scenarios for CO2 emission reduction.
ECN-C--92-070 EN 1992; 98 pag.
 
Okken, P.A.; Akker, H.J.A. van den; Bais, J.M.; Doorn, J. van; Kant, A.D.;
Houtkachels in Nederland: Bijdrage aan energievoorziening en milieubelasting.
ECN-C--92-021 NL 1992; 84 pag.
 
Volkers, C.H.; Arkel, W.G. van;
Informatiesysteem Nationale Energie Verkenningen 1990-2015 : Gebruikershandleiding = ECN-I--92-003
ECN-I--92-003 NL 1992; 36 pag.
 
Arkel, W.G. van; Lap, P.; Volkers, C.H.;
Informatiesysteem NEV 1990-2015 : Systeemanalyse en -ontwerp.
ECN-C--92-011 NL 1992; 73 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.;
Inpasbaarheid decentraal vermogen.
ECN-C--92-052 NL 1992; 63 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Investeringen WKK: Actualisering data bases.
ECN-C--91-084 NL 1992; 26 pag.
 
Arkel, W.G. van;
Karakterisering energieconversieprocessen in de Nationale Energie Verkenningen 1990-2015 = ECN-I--92-030
ECN-I--92-030 NL 1992; 60 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Volkers, C.H.; Roemer, J.C.;
KWIEBO-model: beschrijving en gebruikershandleiding.
ECN-C--92-086 NL 1992; 42 pag.
 
Hilten, O. van;
Meetprogramma praktijkproef elektrisch aangedreven voertuigen.
ECN-C--92-044 NL 1992; 33 pag.
 
Okken, P.A.;
Omgeving en het gebruik van alternatieven : ANWB-themadag alternatieve brandstoffen en technieken, Lelystad, 27 mei 1992 = ECN-I--92-017
ECN-I--92-017 NL 1992; 22 pag.
 
Ybema, J.R.; Okken, P.A.;
Technologiekarakterisering gebouwde omgeving: periode 2000 - 2040.
ECN-C--92-063 NL 1992; 172 pag.
 
Okken, P.A.;
Waterstof energietoepassingen : een compilatie van mogelijke technieken voor waterstofgebruik in de toekomstige Nederlandse energiehuishouding. ;
ECN-C--92-065 NL 1992; 30 pag.