Publicaties van unit Beleidsstudies in 2000.
Boots, M.G.; Schaeffer, G.J.; Zoeten, C. de; Mitchell, C.; Anderson, T.; Morthorst, P.E.; Nielsen, L.; Gual, M.; Del Rio, P.; Cadenas, A.; Hernandez, F.; Kühn, I.; Bräuer, ; Stronzik, M.;
INTRACERT : inception report: the role of an integrated tradable green certificate system in a liberalising market
ECN-C--00-085 EN december 2000; 167 pag.
 
Kroon, P.; Rijkers, F.A.M.; Beeldman, M.;
Mogelijke effecten van NOx-beleid op het warmtekrachtpotentieel : een analyse van de invloed van bestrijdingskosten op de rentabiliteit van warmtekracht
ECN-C--00-111 NL december 2000; 50 pag.
 
Martens, J.W.; Rooijen, S.N.M. van; Metz, B.; Davidson, O.R.; McGrory, L.V.W.;
Methodological and technical issues in technology transfer : a special report of the IPCC working group III
ECN-P--00-008 EN december 2000; 466 pag.
 
Hilten, O. van; Gerlagh, T.;
Bedrijfseconomische en beleidsmatige evaluatie van elektriciteits- en warmteopwekking uit afval en biomassa : deelrapport taak 3 van het Marsroute-project
ECN-C--00-100 NL november 2000; 107 pag.
 
Beeldman, M.;
Synergy in the approch to climate change and acidification : perspectives for energy and mobility in the Netherlands in 2030. Background report to the fifth National Environmental Outlook and the Netherlands fourth National Environmental Policy Plan
ECN-C--00-106 EN november 2000; 38 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Burger, H.;
CO2-score bedrijven en gemeenten : ontwikkeling methodiek voor het United Air Fund
ECN-C--00-107 NL november 2000; 30 pag.
 
Ybema, J.R.; Cloin, J.; Nieuwenhout, F.D.J.; Hunt, A.C.; Kaufman, S.L.;
Towards a streamlined CDM process for solar home systems : emission reductions from implemented systems and development of standardised baselines
ECN-C--00-109 EN november 2000; 32 pag.
 
Ybema, J.R.;
Towards a streamlined CDM process for solar home systems : case studies in selcted countries
ECN-C--00-110 EN november 2000; 73 pag.
 
Groenendaal, B.J.; Lange, T.J. de; Lako, P.; Roosmalen, J.A.M. van; Tool, C.J.J.; Wild - Scholten, M.J. de;
Critical success factors for the large-scale introduction of grid-connected photovoltaic systems : a survey focusing on the non-technical aspects
ECN-C--00-086 EN november 2000; 76 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.; Mikula, L.; Herich, S.; Bella, M.;
Barriers to combined heat and power production in the Czech and Slovak Republics
ECN-C--00-042 EN november 2000; 133 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.;
Combined heat and power action plan : policy action plan for promotion of combined heat and power production in the Czech Republic to 2010
ECN-C--00-043 EN november 2000; 40 pag.
 
Wees, M.T. van; Raad, A. de; Dougle, P.G.; Battjes, J.J.; Maly, M.; Kodytek, Z.; Cizek, ; Cohen, P.; Mercer, D.; Yellen, D.; Vazac, V.; Synek, P.; Henelova, V.; Vich, J.; Sitny, P.; Mikula, L.; Herich, S.; Bella, M.;
Combined heat and power action plan : policy action plan for promotion of combined heat and power production in the Slovak Republic to 2010
ECN-C--00-044 EN november 2000; 30 pag.
 
Gielen, D.J.; Bos, A.J.M.; Feber, M.A.P.C. de; Gerlagh, T.;
Biomass for greenhouse gas emission reduction task 8 : optimal emission reduction strategies for Western Europe
ECN-C--00-001 EN oktober 2000; 161 pag.
 
Menkveld, M.; Heinink, H.;
Energiebesparing in het MKB : de rol van branche organisaties
ECN-C--00-093 NL oktober 2000; 83 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Definitiestudie kennisinstrumentarium voor energie en emissies : verkenning naar de opbouw van een gezamenlijke kennisstructuur voor RIVM en ECN [ECN-RIVM/00-002]
ECN-C--00-082 NL september 2000; 43 pag.
 
Bosch, A. van den; Arkel, W.G. van; Scheepers, M.J.J.; Volkers, C.H.; Hendriksen, P.; Elst, D.A.M.M.;
Het Audi duo concept in de praktijk : milieuprestaties en de kansen en belemmeringen voor marktintroductie, bepaald in het Demonstratieproject Audi duo
ECN-C--00-073 NL september 2000; 149 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Jeeninga, H.;
Leefstijl en huishoudelijk energieverbruik: een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen leefstijl en energieverbruik bij bewoners van energiezuinige woningen
ECN-C--00-083 NL augustus 2000; 38 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Synergie in de aanpak van klimaatverandering en verzuring : oplossingsrichtingen voor energie en mobiliteit in 2030. Achtergrondrapport bij de vijfde Nationale Milieuverkenning ter voorbereiding op het vierde Nationaal Milieubeleidsplan [ECN-RIVM/00-001]
ECN-C--00-074 NL juli 2000; 39 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Raad, A. de;
Warmtepompen en zonneboilers in de stad van de zon: financiering en rendabiliteit
ECN-C--00-070 NL juli 2000; 33 pag.
 
Arkel, W.G. van;
De 'grijze' bijdragen aan StatLine : synthese van CBS-data en ECN-kennis met betrekking tot omzetting en verbruik van energie
ECN-C--00-017 NL juli 2000; 40 pag.
 
Boots, M.G.; Rijkers, F.A.M.;
Modelling the role of transmission companies in the downstream European gas market
ECN-RX--00-025 EN juli 2000; 25 pag.
Gepubliceerd in: Submitted for publication to the Energy Journal (), , Ed., p.-.
 
Battjes, J.J.; Rijkers, F.A.M.;
Can Dutch co-generation survive threats of the liberalisation of the energy markets?
ECN-RX--00-027 EN juli 2000; 18 pag.
Gepresenteerd op: 7th annual international conference, 'Managing the future growth of co-generation in Europe', Berlin, Germany, 22-23 mei 2000.
 
Dogger, J.D.; Nieuwenhout, F.D.J.; Vervaart, M.R.; Jansen, J.C.; Linden, N.H. van der; Lafleur, M.C.C.; Lasschuit, P.E.;
Life-cycle analysis and optimisation of solar home systems : interim report over 1999 of ENGINE project 74513
ECN-C--00-047 EN juni 2000; 34 pag.
 
Ree, R. van; Gerlagh, T.; Groenendaal, B.J.; Dinkelbach, L.; Doorn, J. van; Hemmes, K.;
Kritische succesfactoren biomassa : identificatie/specificatie kritische succesfactoren bij de ontwikkeling en de marktintroductie van biomassaconversiesystemen voor de productie van elektriciteit en/of warmte en/of gasvormige/vloeibare secundaire energiedragers
ECN-C--99-061 NL juni 2000; 85 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Boots, M.G.; Burger, H.; Groenendaal, B.J.; Kaal, M.B.T.; Raad, A. de; Rijkers, F.A.M.; Schaeffer, G.J.; Voogt, M.H.; Zoeten-Dartenset, C. de;
Energie markt trends 2000
ECN-P--00-002 NL juni 2000; 90 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Boots, M.G.; Burger, H.; Groenendaal, B.J.; Kaal, M.B.T.; Raad, A. de; Rijkers, F.A.M.; Schaeffer, G.J.; Voogt, M.H.; Zoeten-Dartenset, C. de;
Energy market trends in the Netherlands 2000
ECN-P--00-003 EN juni 2000; 85 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 1999 : Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 5'
ECN-C--00-053 EN mei 2000; 74 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Heinink, H.;
Effectiviteit energiepremies : analyse voor het huishoudelijk verbruik tot 2010
ECN-C--00-062 NL mei 2000; 54 pag.
 
Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Optimale energie-infrastructuur voor de nieuwbouwlocatie Bongerd/Zijkanaal I in Amsterdam-Noord
ECN-C--00-064 NL mei 2000; 23 pag.
 
Hilten, O. van; Battjes, J.J.; Dijkstra, J.W.; Hemmes, K.; Kaal, M.B.T.; Lako, P.; Nahuis, R.; Raad, A. de;
Energietechnologie in het spanningsveld tussen klimaatbeleid en liberalisering
ECN-C--00-020 NL mei 2000; 92 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Ormel, F.T.; Martens, J.W.; Rooijen, S.N.M. van; Voogt, M.H.; Wees, M.T. van; Zoeten-Dartenset, C. de;
Kyoto mechanisms : the role of joint implementation, the clean development mechanism and emissions trading in reducing greenhouse gas emissions
ECN-C--00-026 EN maart 2000; 54 pag.
 
Schaeffer, G.J.; Boots, M.G.; Mitchell, C.; Timpe, C.; Cames, M.; Anderson, T.;
Options for design of tradable green certificate systems
ECN-C--00-032 EN maart 2000; 88 pag.
 
Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Jansen, J.C.; Kroon, P.; Ormel, F.T.; Schaeffer, G.J.; Sijm, J.P.M.;
Beleidsopties voor CO-2-emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt
ECN-C--00-048 NL maart 2000; 60 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Arkel, W.G. van;
Milieukosten van genomen besparingsmaatregelen
ECN-C--00-045 NL maart 2000; 95 pag.
 
Linden, N.H. van der; Ybema, J.R.; Beeldman, M.; Rooijen, S.N.M. van;
Potentiëlen en kosten van broeikasgasreductie in binnen- en buitenland : een samenvattende analyse
ECN-C--00-015 NL maart 2000; 23 pag.
 
Seebregts, A.J.; Kram, T.; Schaeffer, G.J.; Bos, A.J.M.;
Endogeneous learning and technology clustering: analysis with MARKAL model of the Western European energy system
ECN-RX--00-028 EN maart 2000; 31 pag.
Gepubliceerd in: Reference to this paper should be made as follows: Seebregts, A.J., Kram, T., Schaeffer, G.J. and Bos, A.J.M. (2000) 'Endogenous (), , Ed., p.-.
 
Kram, T.; Seebregts, A.J.; Schaeffer, G.J.; Barreto, L.; Kypreos, S.; Messner, S.; Schrattenholzer, L.;
Technology dynamics in energy systems models with perfect foresight
ECN-RX--00-041 EN maart 2000; 17 pag.
Gepubliceerd in: Reference to this paper should be made as follows: Kram, T. et al. (2000) 'Technology dynamics in energy systems models with per (), , Ed., p.-.
 
Dril, A.W.N. van; Rijkers, F.A.M.; Battjes, J.J.;
Toekomst warmtekrachtkoppeling : actualisatie betreffende tarieven DTe en REB
ECN-C--00-022 NL februari 2000; 14 pag.
 
Ybema, J.R.; Jansen, J.C.; Ormel, F.T.;
Project definition and introduction to some key concepts and issues : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries [CICERO-WP-1999:12]
ECN-C--00-010 EN februari 2000; 16 pag.
 
Ringius, L.; Torvanger, A.; Underdal, A.;
Burden differentiation: fairness principles and proposals : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries (CICERO-WP 1999:13)
ECN-C--00-011 EN februari 2000; 32 pag.
 
Ybema, J.R.; Battjes, J.J.; Jansen, J.C.; Ormel, F.T.;
Burden differentiation: GHG emissions, undercurrents and mitigation costs : the joint CICERO-ECN project on sharing the burden of greenhouse gas reduction among countries [CICERO-WP-1999:14]
ECN-C--00-012 EN februari 2000; 36 pag.
 
Torvanger, A.; Ringius, L.;
Burden differentiation: criteria for evaluation and development of burden sharing rules : CICERO working paper 2000:1
ECN-C--00-013 EN februari 2000; 9 pag.
 
Feber, M.A.P.C. de; Gielen, D.J.;
Biomass for greenhouse gas emission reduction task 7 : energy technology characterisation
ECN-C--99-078 EN 2000; 49 pag.