Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-8-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-037 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
153 Download PDF  (925kB)

Samenvatting:
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De analyse brengt de beleidsinstrumenten in kaart die nodig zijn om de jaarlijkse energie-efficiëntieverbetering in Nederland te verhogen van 1% naar 2%, zoals gevraagd door de Tweede Kamer. Bij een dergelijke ambitieuze doelstelling is regulering het aangewezen instrument in de gebouwde omgeving. Voor nieuwbouw betreft dit een aanscherping van de energieprestatiecoëfficient, bij bestaande bouw normering bij wisseling van gebouweigenaar. EU-regulering is vereist voor apparaten, kantoorapparatuur en personenauto's, bestelwagen en zuinige autobanden. Financiële stimulering ligt voor de hand bij de aanschaf van zuiniger auto's, bij de vermindering van het aantal autokilometers en voor luchttransport binnen Europa. Energiebelasting kan een rol spelen in de industrie, energiesector en glastuinbouw, op een zodanige manier dat minder efficiënte bedrijven moeten betalen, maar efficiënte bedrijven juist profiteren. De totale kosten voor de Nederlandse economie bedragen circa € 3,5 miljard per jaar. Invoering van het voorgestelde pakket vereist een forse inspanning van overheden, consumenten en bedrijven om maatschappelijke barrières te overwinnen. In veel gevallen is invoering van de vereiste instrumenten sterk afhankelijk van Europese wetgeving. Dit rapport geeft achtergrondinformatie bij het ECN-rapport ECN-E--06-057, en gaat in op de afzonderlijke instrumenten in de diverse sectoren en de afwegingen die hebben geleid tot de gepresenteerde resultaten.


Terug naar overzicht.