Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Menkveld, M. 
Menkveld, M.;
Netwerkalternatieven voor aardgas Handelingsperspectief provincie Limburg
ECN-E--18-010 NL maart 2018; 34 pag.
 
Rietkerk, M.D.A.; Menkveld, M.;
Advies verbeterd VKO
ECN-E--17-061 NL december 2017; 51 pag.
 
Welle, A.J. van der; Hekkenberg, M.; Geilenkirchen, G; Hout, M. van; Menkveld, M.; Peek, K; Plomp, A.J.; Schijndel, M van; Sluis, S van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Traa, M; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Achtergronddocument onzekerheidsanalyse Nationale Energieverkenning 2017
ECN-E--17-049 NL december 2017; 185 pag.
 
Niessink, R.J.M.; Menkveld, M.; Sipma, J.M.;
Verkenning utiliteitsbouw
ECN-E--17-059 NL december 2017; 90 pag.
 
Menkveld, M.; Rietkerk, M.D.A.; Mastop, E.A.; Tigchelaar, C.; Straver, K.;
Besparingseffecten van slimme meters met feedbacksystemen en slimme thermostaten
ECN-N--17-017 NL juni 2017; 32 pag.
 
Menkveld, M.;
Monitoring warmte 2015
ECN-E--17-018 NL april 2017; 66 pag.
 
Menkveld, M.; Sipma, J.M.;
Nulmeting energiebesparing industrie. Energiebesparingspotentieel bij industrie waarvoor de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is
ECN-E--17-006 NL februari 2017; 40 pag.
 
Menkveld, M.; Nooij, M. de; Rösler, H.;
MKBA Tracé 2 Warmtenet Nijmegen
ECN-E--16-005 NL januari 2017; 85 pag.
 
Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Menkveld, M.; Rietkerk, M.D.A.;
Advies subsidieregeling koopwoningen
ECN-E--16-037 NL oktober 2016; 38 pag.
 
Menkveld, M.;
Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw
ECN-N--16-003 NL juni 2016; 4 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Menkveld, M.;
Beoordeling intensiveringspakket Energieakkoord
ECN-N--16-008 NL mei 2016; 46 pag.
 
Menkveld, M.;
Keuzes bij verduurzaming van de woningvoorraad
ECN-L--16-010 NL maart 2016; 9 pag.
Gepresenteerd op: Symposium 'Hoogste tijd voor de lange termijn!', Den Haag, Nederland, 11 maart 2016.
 
Menkveld, M.; Melle, T van; Oude Lohuis, J.; Smidt, R.P. de; Terlouw, W;
De systeemkosten van warmte voor woningen
ECN-O--15-050 NL november 2015; 120 pag.
 
Menkveld, M.; Tigchelaar, C.;
Vooronderzoek indicatief energielabel voor woningeigenaren
ECN-E--14-016 NL september 2015; 55 pag.
 
Menkveld, M.;
Correctie elektriciteitsverbruik koken
ECN-N--14-024 NL september 2014; 5 pag.
 
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Cozijnsen, E.; Leidelmeijer, K.;
Reële EPC, Een methode voor de beoordeling van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen in de praktijk
ECN-E--12-063 NL december 2013; 42 pag.
 
Menkveld, M.; Jablonska, B.;
Alternatieve aanpak artikel 5 Energy Efficiency Directive
ECN-E--13-031 NL oktober 2013; 24 pag.
 
Tigchelaar, C.; Menkveld, M.;
Achtergronddocument bij doorrekening SER Energieakkoord - sector Gebouwde omgeving
ECN-E--13-045 NL september 2013; 34 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Jablonska, B.; Menkveld, M.;
EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU landen
ECN-E--13-040 NL augustus 2013; 68 pag.
 
Elzenga, H.E.; Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S.M.;
Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten
ECN-O--13-007 NL maart 2013; 31 pag.
 
Menkveld, M.; Leidelmeijer, K.; Vethman, P.; Cozijnsen, E.;
Besparingsgetallen energiebesparende maatregelen op basis van werkelijke verbruiksgegevens
ECN-E--12-013 NL mei 2012; 123 pag.
 
Würtenberger, L.; Bleyl, J.W.; Menkveld, M.; Vethman, P.; Tilburg, X. van;
Business models for renewable energy in the built environment - Update
ECN-E--12-014 EN april 2012; 131 pag.
 
Vethman, P.; Menkveld, M.;
Naar een groter financieringsaanbod voor energiezuinige gebouwen en woningen
ECN-O--12-004 NL februari 2012; 11 pag.
 
Würtenberger, L.; Bleyl, J.W.; Menkveld, M.; Vethman, P.; Tilburg, X. van;
Business models for renewable energy in the built environment (RE-BIZZ)
ECN-E--11-057 EN januari 2012; 124 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: Who pays the bill?
ECN-M--11-070 EN juni 2011; 11 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: who pays the bill?
ECN-L--11-073 EN juni 2011; 15 pag.
Gepresenteerd op: eceee 2011 Summer Study, Belambra Presqu'île de Giens, France, 6-11 June 2011.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Volkers, C.H.; Menkveld, M.; Sipma, J.M.;
EnergiebesparingsMonitor Wet Milieubeheer. Tool voor het bepalen van de potentiële besparing als gevolg van de Wet milieubeheer/activiteitenbesluit
ECN-E--10-105 NL december 2010; 25 pag.
 
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving
ECN-E--10-108 NL december 2010; 33 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Menkveld, M.; Leidelmeijer, K.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Cozijnsen, E.; Heemskerk, H.; Schulenberg, R.;
Evaluatie EPC-aanscherping woningen
ECN-E--10-043 NL september 2010; 134 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Leidelmeijer, K.; Cozijnsen, E.;
Besparingskentallen voor besparing in de bestaande woningbouw
ECN-E--09-074 NL november 2009; 65 pag.
 
Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.;
Renewable heating and cooling in the Netherlands
ECN-B--09-013 EN augustus 2009; 46 pag.
 
Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.;
Duurzame warmte en koude in Nederland
ECN-B--09-014 NL augustus 2009; 46 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Kroon, P.; Menkveld, M.;
Emissies in 2011 conform het referentiescenario (GE WLO met hoge olieprijs) en inclusief Schoon en Zuinig
ECN-O--08-023 NL augustus 2008; 2 pag.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Menkveld, M.; Wijngaart, R.A. van den ; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Uyterlinde, M.A.; Ybema, J.R.; Born, G.J. van den; Elzenga, H.; Hoen, A.; Geurs, K.; Meyer, L.; Oude Lohuis, J.; Peek, C.J.; Ros, J.; Zeijts, H. van;
Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig
ECN-E--07-032 NL juli 2007; 102 pag.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Farla, J.C.M.; Mulder, M.; Verrips, M.; Gordijn, H.E.; Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Volkers, C.H.; Joode, J. de; Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.;
Hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport WLO
ECN-B--06-002 NL oktober 2006; 58 pag.
Gepubliceerd in: CPB.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Wilde, H.P.J. de;
Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing
ECN-C--05-062 NL juli 2005; 27 pag.
 
Harmsen, H.; Menkveld, M.;
Het EZ-beleid ter bevordering van een duurzame energiehuishouding
ECN-C--05-068 NL juli 2005; 91 pag.
 
Boerakker, Y.H.A.; Menkveld, M.; Volkers, C.H.;
Een blik op de toekomst met SAWEC
ECN-C--05-070 NL juli 2005; 51 pag.
 
Menkveld, M.; Boerakker, Y.H.A.; Mourik, R.;
Energietransitie in de gebouwde omgeving
ECN-C--05-031 NL februari 2005; 65 pag.
 
Kets, A.; Menkveld, M.; Arkel, W.G. van;
Zon op de daken, zonnige gezichten? Een onderzoek over de toepassing van PV in de Vroonermeer in Alkmaar en de Stad van de Zon (plandeel1) in Heerhugowaard
ECN-C--05-002 NL 2005; 150 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Menkveld, M.; Zwaan, B.C.C. van der; Thuijl, E. van; Martinus, G.H.; Jeeninga, H.; Coninck, H.C. de; Beurskens, L.W.M.; Lako, P.; Lange, T.J. de;
Energietechnologieën in het kader van transitiebeleid. Factsheets
ECN-C--04-020 NL februari 2004; 100 pag.
 
Menkveld, M.; Jeeninga, H.; Ligthart, F.A.T.M.; Strootman, K.J.;
Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord
ECN-C--03-042 NL april 2003; 39 pag.
 
Menkveld, M.;
Duurzame energie en ruimte. De potentiële bijdrage van duurzame energie aan CO2-reductie in Nederland
ECN-C--02-058 NL september 2002; 31 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Harmsen, R.; Kets, A.; Menkveld, M.;
Besparingstrends 1990-2000. Besparing, instrumenten en effectiviteit
ECN-C--02-015 NL maart 2002; 98 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Annema, J.A.; Wijngaart, R. van den;
Effect op CO2-emissies van beleid in voorbereiding
ECN-C--02-003 NL februari 2002; 21 pag.
 
Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Jeeninga, H.;
Flexibele energie-infrastructuur in woningen
ECN-C--02-014 NL februari 2002; 44 pag.
 
Menkveld, M.; Burger, H.; Heinink, H.; Kaal, M.B.T.; Coenen, F.H.J.M.; Veer, K.A. van der;
Lokale overheden en klimaatbeleid
ECN-C--01-084 NL november 2001; 88 pag.
 
Menkveld, M.;
Verificatie CO2-meter voor de stichting FACE
ECN-C--01-106 NL november 2001; 20 pag.
 
Menkveld, M.; Burger, H.; Coenen, F.H.J.M.;
Het speelveld van lokaal klimaatbeleid
ECN-C--01-045 NL oktober 2001; 65 pag.
 
Menkveld, M.; Burger, H.; Kaal, M.B.T.; Coenen, F.H.J.M.;
Lokaal klimaatbeleid in de praktijk. Benutting van het speelveld, de invloed van trends en integratie van klimaatzorg in gemeentelijk beleid
ECN-C--01-083 NL oktober 2001; 96 pag.
 
Menkveld, M.; Heinink, H.;
Energiebesparing in het MKB : de rol van branche organisaties
ECN-C--00-093 NL oktober 2000; 83 pag.
 
Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Optimale energie-infrastructuur voor de nieuwbouwlocatie Bongerd/Zijkanaal I in Amsterdam-Noord
ECN-C--00-064 NL mei 2000; 23 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Arkel, W.G. van;
Milieukosten van genomen besparingsmaatregelen
ECN-C--00-045 NL maart 2000; 95 pag.
 
Arkel, W.G. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Energieverbruik van gebouwgebonden energiefuncties in woningen en utiliteitsgebouwen
ECN-C--99-084 NL november 1999; 60 pag.
 
Menkveld, M.; Hilten, O. van; Arkel, W.G. van; Noord, M. de; Ruijg, G.J.; Römer, J.C.;
Verbreding MJA's in de dienstensector: definities en potentiëlen
ECN-C--99-056 NL augustus 1999; 72 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Lako, P.; Menkveld, M.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.A.; Feimann, P.F.L.; Vries, H.J.M. de;
Vervolg Optiedocument: aanvullende informatie bij het Optiedocument en reacties van maatschappelijke organisaties [ECN-C--99-019 ; ECN-RIVM--99/1]
ECN-C--99-019 NL april 1999; 117 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Gilijamse, W.; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.; Scheepers, M.J.J.; Beeldman, M.;
Energie-infrastructuur Amsterdam: aspecten voor woningcorporaties
ECN-C--98-077 NL oktober 1998; 80 pag.
 
Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Rooijen, S.N.M. van; Ybema, J.R.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.; Booij, H.; Feimann, P.F.L.; Olivier, J.G.J.; Spakman, J.; Nagelhout, D.; Brink, R.M.M. van den;
Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen: inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid [ECN-C--98-082 ; ECN-RIVM-98]
ECN-C--98-082 NL oktober 1998; 187 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ybema, J.R.;
Mogelijkheden voor CO2-reductie in 2020
ECN-C--98-041 NL augustus 1998; 101 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Ybema, J.R.; Menkveld, M.; Kram, T.;
Securing flexibility in the energy system to meet future CO2 reduction: an inventory of hedging options
ECN-RX--97-074 EN februari 1998; 19 pag.
Gepubliceerd in: Paper presented at the IEA 'Third Modelling Seminar' on 'Uncertainty and Policy Choices to meet UNFCCC Objectives', Paris, Octob (), , Ed., p.-.
 
Ybema, J.R.; Bos, S.; Menkveld, M.; Gielen, D.J.;
Flexibiliteit in de energievoorziening voor toekomstig CO2-beleid
ECN-C--98-003 NL 1998; 111 pag.
 
Ybema, J.R.; Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Kroon, P.; Menkveld, M.; Brummelen, M. van; Blok, K.;
Beleidsinstrumenten en realisatie 10% reductie van CO2-uitstoot in 2010
ECN-C--97-013 NL februari 1997; 39 pag.
 
Beeldman, M.; Bais, J.M.; Menkveld, M.;
Technologisch raamwerk voor een optimale energie-infrastructuur: energievoorziening in het land over de Waal, Nijmegen
ECN-C--97-030 NL 1997; 41 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Farla, J.C.M.; Kroon, P.; Menkveld, M.; Schol, E.; Worell, E.; Universiteit Utrecht. Vakgroep Natuurwet, ;
Energy use indicators for the Netherlands: Dutch contribution to the IEA/OECD programme on indicators
ECN-C--97-035 EN 1997; 39 pag.
 
Menkveld, M.; Beeldman, M.;
Substitutie van elektriciteit bij wasmachines en drogers: energetische en kostentechnische beschouwing
ECN-I--97-041 NL 1997; 32 pag.
 
Bais, J.M.; Ligthart, F.; Menkveld, M.; Gilijamse, W.; Westra, C.A.; Diepstraten, F.M.J.A.; Bakker, J.D.;
Beoordeling energievoorziening Leidsche Rijn
ECN-C--96-035 NL 1996; 108 pag.
 
Beeldman, M.; Menkveld, M.;
Elektriciteitstarieven: update model en inventarisatie alternatievetariefstructuren
ECN-I--96-012 NL 1996; 38 pag.