Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Besparingsgetallen energiebesparende maatregelen op basis van werkelijke verbruiksgegevens
 
Auteur(s):
Menkveld, M.; Leidelmeijer, K.; Vethman, P.; Cozijnsen, E.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 2-5-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-013 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
123 Download PDF  (2502kB)

Samenvatting:
In opdracht van Agentschap NL hebben RIGO en ECN besparingskengetallen bepaald voor energiebespa-rende maatregelen in bestaande woningen op basis van werkelijke (gemeten) energiegebruiken. Dat is gedaan door statistische analyses uit te voeren op een databestand met energiegebruiken en gegevens over energiebesparende maatregelen in woningen. Het databestand is verkregen door gegevens van woningen uit de energielabeldatabase van Agentschap NL te koppelen met de werkelijke verbruiken van gas en elektriciteit uit de klantenbestanden van CBS. In de energielabeldatabase zijn de gegevens beschikbaar waarop de berekening van het energielabel is gebaseerd. Het gaat dan om het verwarmingssysteem, het type ketel dat aanwezig is, de aanwezigheid van isolatie, het type glas, kierdichting, het type ventilatiesysteem, maar ook het woningtype, de wo-ninggrootte en het bouwjaar. Na koppeling met verbruiksdata door CBS ontstond zo een bestand met gegevens van ruim 600.000 woningen.


Terug naar overzicht.