Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-3-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--13-007 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
31 Download PDF  (4577kB)

Samenvatting:
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda ‘Werk maken van klimaat’ een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.

De beleidsmaatregelen waarvan de effecten zijn geraamd:

  • Salderen - het tegen elkaar wegstrepen van stroom die van het net is afgenomen en stroom die aan het net is geleverd - van het individuele gebruik van zonnestroom door leden van Verenigingen van Eigenaren en huurders van meergezinswoningen en/of invoeren van een verlaagd energiebelastingtarief voor leden van coöperaties.
  • Differentiëren van de onroerendzaakbelasting en/of het eigenwoningforfait op basis van het energielabel van woningen.
  • Subsidiëren van loonkosten voor energiebesparende maatregelen in woningen.
  • Differentiëren van maximale huurprijs op basis van het energielabel als alternatief voor het huidige puntensysteem voor huurwoningen.
  • Intensiveren handhaving en toezicht Wet milieubeheer.
  • Verplicht (bijna) energieneutraal bouwen vanaf 2015.
  • Energiebesparingsfonds van 200 miljoen euro.
  • Windenergie op bouwrijpe kavels van gemeenten.

  • Terug naar overzicht.