Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Tigchelaar, C. 
Welle, A.J. van der; Hekkenberg, M.; Geilenkirchen, G; Hout, M. van; Menkveld, M.; Peek, K; Plomp, A.J.; Schijndel, M van; Sluis, S van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Traa, M; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Achtergronddocument onzekerheidsanalyse Nationale Energieverkenning 2017
ECN-E--17-049 NL december 2017; 185 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Gasloos: Wie gaan er over en hoe krijgen we ze zo ver?
ECN-L--17-035 NL oktober 2017; 19 pag.
Gepresenteerd op: , , .
 
Londo, H.M.; Usmani, O.A.; Matton, R.Y.; Klaveren - Visser, H.W. van; Tigchelaar, C.;
De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties
ECN-E--17-023 NL juli 2017; 62 pag.
 
Menkveld, M.; Rietkerk, M.D.A.; Mastop, E.A.; Tigchelaar, C.; Straver, K.;
Besparingseffecten van slimme meters met feedbacksystemen en slimme thermostaten
ECN-N--17-017 NL juni 2017; 32 pag.
 
Hekkenberg, M.; Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Volkers, C.H.;
Herziening EED - gevolgen voor Nederland
ECN-E--17-003 NL juni 2017; 117 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Hoe een koude douche de transitie bepaalt
ECN-W--17-009 NL mei 2017; 2 pag.
Gepubliceerd in: Milieumagazine (Kluwer), 2017, Ed.28, p.34-35.
 
Tigchelaar, C.;
Hoe een koude douche de transitie bepaalt
ECN-V--17-002 NL mei 2017; 2 pag.
Gepubliceerd in: Milieumagazine (Kluwer), 2017, Ed.28, p.34-35.
 
Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Menkveld, M.; Rietkerk, M.D.A.;
Advies subsidieregeling koopwoningen
ECN-E--16-037 NL oktober 2016; 38 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Showstoppers & gamechangers; Beleid voor gasloze woningen
ECN-L--16-020 NL 2016; 43 pag.
Gepresenteerd op: Liander, Amsterdam, Nederland, 11 december 2015.
 
Hekkenberg, M.; Tigchelaar, C.; Weeda, M.;
Kentallen investeringen en werkgelegenheid t.b.v. klimaatmonitor
ECN-N--15-002 NL september 2015; 16 pag.
 
Menkveld, M.; Tigchelaar, C.;
Vooronderzoek indicatief energielabel voor woningeigenaren
ECN-E--14-016 NL september 2015; 55 pag.
 
Luken, E.; Mozaffarian, M.; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Smekens, K.E.L.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Reductie gasvraag Nederland
ECN-L--15-059 NL juni 2015; 45 pag.
Gepresenteerd op: Bijeenkomst Greenpeace, Nieuwspoort, Den Haag, , 24 juni 2015.
 
Tigchelaar, C.; Beurskens, L.W.M.; Slobbe, J.A.; Smekens, K.E.L.; Volkers, C.H.;
Verkenning Energetisch Potentieel Flevoland 2050
ECN-E--15-024 NL april 2015; 63 pag.
 
Reffeltrath, P.A.; Tigchelaar, C.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Lensink, S.M.; Daniëls, B.W.;
Herijking Programma Nieuwe Energie Provincie Overijssel
ECN-E--14-024 NL oktober 2014; 38 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders
ECN-N--14-015 NL juni 2014; 10 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Methodiek voor opsplitsing CBS-statistiek huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik en historisch trends
ECN-E--13-075 NL december 2013; 39 pag.
 
Brunsting, S.; Uyterlinde, J.C.M.; Tigchelaar, C.; Pol, M.; Breukers, S.C.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T.;
Beleid voor gedragsbeïnvloeding: nationale studie
ECN-E--13-023 NL december 2013; 106 pag.
 
Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Mulder, K. Stutvoet -; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling
ECN-E--13-061 NL december 2013; 56 pag.
 
Tigchelaar, C.; Leidelmeijer, K.;
Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012
ECN-E--13-037 NL december 2013; 152 pag.
 
Tigchelaar, C.; Menkveld, M.;
Achtergronddocument bij doorrekening SER Energieakkoord - sector Gebouwde omgeving
ECN-E--13-045 NL september 2013; 34 pag.
 
Elzenga, H.E.; Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S.M.;
Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda: CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten
ECN-O--13-007 NL maart 2013; 31 pag.
 
Uyterlinde, J.C.M.; Straver, K.; Mont, O.; Tigchelaar, C.; Breukers, S.C.;
SPREAD D6 Sustainable Lifestyles Research Agenda - Executive Summary
ECN-B--12-007 EN november 2012; 8 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Achtergrondrapport bij herijking Convenanten energiebesparing gebouwde omgeving
ECN-E--12-051 NL november 2012; 71 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wemmers, A.K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Dutch industrial waste heat in district heating: Wasted effort?
ECN-M--12-060 EN september 2012; 1 pag.
 
Lako, P.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Plomp, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Energiebalansen provincie Drenthe
ECN-E--12-016 NL juli 2012; 102 pag.
 
Backhaus, J.; Tigchelaar, C.; Best - Waldhober, M. de;
Key findings & policy recommendations to improve effectiveness of Energy Performance Certificates & the Energy Performance of Buildings Directive
ECN-O--11-083 EN december 2011; 47 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wemmers, A.K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Restwarmtebenutting. Potentiëlen, besparing, alternatieven
ECN-E--11-058 NL november 2011; 58 pag.
 
Tigchelaar, C.;
Do energy efficiency investments lead to lower household expenditure? Detailed analyses of the Dutch energy efficiency potential in ‘real’ households
ECN-M--11-094 EN oktober 2011; 7 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: Who pays the bill?
ECN-M--11-070 EN juni 2011; 11 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: who pays the bill?
ECN-L--11-073 EN juni 2011; 15 pag.
Gepresenteerd op: eceee 2011 Summer Study, Belambra Presqu'île de Giens, France, 6-11 June 2011.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving
ECN-E--10-108 NL december 2010; 33 pag.
 
Menkveld, M.; Leidelmeijer, K.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Cozijnsen, E.; Heemskerk, H.; Schulenberg, R.;
Evaluatie EPC-aanscherping woningen
ECN-E--10-043 NL september 2010; 134 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Siderius, P.J.S.; Zijlema, P.; Tigchelaar, C.; Bruel, R.; Wetzels, W.;
Energy Efficiency Action Plan for the Netherlands - Elaboration on methods and results
ECN-E--07-097 EN januari 2008; 95 pag.
 
Tigchelaar, C.; Boonekamp, P.G.M.; Vreuls, H.H.J.;
Energiebesparing 1995-2005. Update op basis van het Protocol Monitoring Energiebesparing.
ECN-E--07-103 NL november 2007; 15 pag.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Volkers, C.H.;
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
ECN-E--07-034 NL juni 2007; 22 pag.
 
Donkelaar, M. ten; Boerakker, Y.H.A.; Jablonska, B.; Tigchelaar, C.;
Financing energy saving measures in the Dutch social housing sector. WP2 report to the InoFin project
ECN-E--06-049 EN januari 2007; 57 pag.
 
Tipping, P. ; Antonelli, R.; Boonekamp, P.G.M.; Donkelaar, M. ten; Kroon, P.; Longstaff, T.; McLeod, K.; Srinivasan, M.; Tigchelaar, C.;
Final report Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency
ECN-B--07-010 EN december 2006; 615 pag.
Gepubliceerd in: Atkins, Final report Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency, 1, 615.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Tipping, P. ; Antonelli, R.; Donkelaar, M. ten; Kroon, P.; Longstaff, T.; McLeod, K.; Srinivasan, M.; Tigchelaar, C.;
Impact Assessment on the Future Action Plan for Energy Efficiency - Final Report
ECN-E--06-041 EN juni 2006; 615 pag.