Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 13-10-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-011 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
76 Download PDF  (1101kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft de actualisatie van het Optiedocument uitgevoerd in 2009 ten behoeve van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De actualisatie van het Optiedocument volgt op de realisatie van de geactualiseerde Referentieraming die in 2009 uitkwam als gezamenlijk ECN-PBL rapport. Nieuwe informatie naar aanleiding van dit rapport, evenals nieuwe inzichten en inmiddels gerealiseerd beleid maakten een actualisatie van de potentiƫlen en de kosten van de verschillende opties noodzakelijk.


Terug naar overzicht.