Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Plomp, A.J. 
Welle, A.J. van der; Hekkenberg, M.; Geilenkirchen, G; Hout, M. van; Menkveld, M.; Peek, K; Plomp, A.J.; Schijndel, M van; Sluis, S van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Traa, M; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Achtergronddocument onzekerheidsanalyse Nationale Energieverkenning 2017
ECN-E--17-049 NL december 2017; 185 pag.
 
Plomp, A.J.;
Stikstofoxide emissies van Euro VI-vrachtwagens
ECN-L--17-030 NL september 2017; 10 pag.
Gepresenteerd op: , , .
 
Plomp, A.J.; Kos, G.P.A.; Rodink, R.; Weijers, E.P.;
Stikstofoxide emissies van Euro VI-vrachtwagens
ECN-E--17-041 NL augustus 2017; 21 pag.
 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Eén-op-één afspraken: Wat telt mee voor finale energiebesparing?
ECN-N--16-034 NL juli 2017; 2 pag.
 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Één-op-één afspraken: Wanneer additioneel?
ECN-N--16-035 NL juli 2017; 2 pag.
 
Plomp, A.J.;
Mogelijkheden voor emissiereductie bij houtkachels
ECN-N--17-006 NL maart 2017; 11 pag.
 
Plomp, A.J.;
Review Monitoring Bedrijfsmiddelen EIA
ECN-N--16-020 NL november 2016; 5 pag.
 
Lensink, S.M.; Zuijlen, C.L. van; Beurskens, L.W.M.; Kraan, C.M.; Londo, H.M.; Mozaffarian, M.; Plomp, A.J.; Cremers, M.; Groen, B. in 't; Jans, G.; Taris, A.M.; Lemmens, J.; Meijer, R.; Mijnlieff, H.;
Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2017
ECN-E--16-014 NL mei 2016; 90 pag.
 
Plomp, A.J.;
Addendum to Refinery Emissions from a Competitive Perspective
ECN-N--15-028 EN oktober 2015; 4 pag.
 
Plomp, A.J.; Cameron, L.R.; Harms, N.H.;
Introduction to Mitigation Technologies for Industry
ECN-L--15-071 EN augustus 2015; 48 pag.
Gepresenteerd op: Webinar, Amsterdam, The Netherlands, August 26th, 2015.
 
Luken, E.; Mozaffarian, M.; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Smekens, K.E.L.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Reductie gasvraag Nederland
ECN-L--15-059 NL juni 2015; 45 pag.
Gepresenteerd op: Bijeenkomst Greenpeace, Nieuwspoort, Den Haag, , 24 juni 2015.
 
Zuijlen, C.L. van; Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.; Hekkenberg, M.; Kraan, C.M.; Londo, H.M.; Mozaffarian, M.; Plomp, A.J.; Uslu, A.; Cremers, M.F.G. ; Groen, B. in 't; Jans, G.; Taris, A.; Lemmens, J.; Meijer, R.; Savy, C.; Mijnlieff, H.;
Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2016 voor marktconsultatie
ECN-E--15-010 NL april 2015; 91 pag.
 
Ybema, J.R.; Plomp, A.J.;
Refinery emissions from a competitive perspective
ECN-L--15-011 EN maart 2015; 17 pag.
Gepresenteerd op: Event organized by VNPI and CIEP, Landgoed Clingendael in The Hague, Netherlands, 10 March 2015.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.; Mozaffarian, M.; Barry, Ch.; McAlpine, I;
Refinery Emissions from a Competitive Perspective
ECN-E--15-003 EN maart 2015; 113 pag.
 
Welle, A.J. van der; Dalla Longa, F.; Daniëls, B.W.; Joode, J. de; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.;
Assessing Security of Energy Services in Dutch Energy Transition Scenarios
ECN-E--15-006 EN februari 2015; 61 pag.
 
Reffeltrath, P.A.; Tigchelaar, C.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Lensink, S.M.; Daniëls, B.W.;
Herijking Programma Nieuwe Energie Provincie Overijssel
ECN-E--14-024 NL oktober 2014; 38 pag.
 
Plomp, A.J.;
Evaluation of the Dutch Decree on emission limit values for medium-sized combustion installations – five potential restrictions
ECN-L--13-077 EN november 2013; 25 pag.
Gepresenteerd op: EGTEI-meeting, Nice, France, October 18, 2013.
 
Plomp, A.J.; Wassenaar, J.A.; Jans, G.;
Basisbedrag voor de categorie verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (aanvullend advies SDE+ 2014)
ECN-N--13-039 NL oktober 2013; 3 pag.
 
Wetzels, W.; Hout, M. van; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H.;
De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel
ECN-E--13-028 NL juli 2013; 63 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-029 NL juni 2013; 114 pag.
 
Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
ECN-E--13-025 NL juni 2013; 170 pag.
 
Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
ECN-E--13-019 NL april 2013; 30 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wetzels, W.; Hekkenberg, M.; Smekens, K.E.L.; Plomp, A.J.;
Energie-efficiëntie in de industrie: potentiëlen, barrières en beleid
ECN-E--12-035 NL april 2013; 122 pag.
 
Joode, J. de; Plomp, A.J.; Ozdemir, O.;
Shale gas: Opportunities and challenges for European energy markets
ECN-L--13-007 EN februari 2013; 23 pag.
Gepresenteerd op: Gas to Power Europe Conference, Brussels, Belgium, 25 February 2013.
 
Lako, P.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Plomp, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Energiebalansen provincie Drenthe
ECN-E--12-016 NL juli 2012; 102 pag.
 
Joode, J. de; Plomp, A.J.; Ozdemir, O.;
A model-based analysis of the implications of shale gas developments for the European gas market
ECN-M--12-023 EN juni 2012; 7 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
Notes for the BREF LCP
ECN-N--12-012 EN april 2012; 7 pag.
 
Plomp, A.J.;
Beschrijving van relevante scenario’s op het gebied van landbouw-, milieu- en klimaatbeleid en energieprijzen voor de Voorstudie Routekaart SuikerUnie
ECN-N--11-031 NL november 2011; 8 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.;
Actualisatie optiedocument 2010. RR2010-SV en NREAP
ECN-E--11-023 NL september 2011; 46 pag.
 
Plomp, A.J.; Luxembourg, S.L.; Seebregts, A.J.; Lensink, S.M.;
Roadmap VNMI. Inzet van hernieuwbare energie
ECN-E--11-031 NL mei 2011; 46 pag.
 
Plomp, A.J.; Kroon, P.;
Raffinaderijen naar 2030
ECN-E--10-064 NL maart 2011; 47 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Koldo, L.F.; Groen, K.; Plomp, A.J.; Hanschke, C.B.; Geurts, A.G.;
Nulmeting energie provincie Zuid-Holland
ECN-W--10-017 NL juli 2010; 5 pag.
Gepubliceerd in: Milieu (VVM), 2010, Ed.4, p.23-27.
 
Plomp, A.J.; Hekkenberg, M.; Roeterdink, W.G.; Wilde, H.P.J. de;
Verkenning Co2-emissie Rotterdam HIC 2015/2020/2025
ECN-E--10-031 NL mei 2010; 25 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Plomp, A.J.; Sie, B.;
Aanpassing Analysetool van het optiedocument
ECN-E--09-086 NL december 2009; 50 pag.