Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Beschrijving van relevante scenario’s op het gebied van landbouw-, milieu- en klimaatbeleid en energieprijzen voor de Voorstudie Routekaart SuikerUnie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 3-11-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--11-031 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
8 Download PDF  (188kB)

Samenvatting:
In de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) hebben de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven afgesproken te streven naar 30% energie-efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005. Om verder te gaan dan 30% is optimalisatie niet voldoende en zullen grotere proceswijzigingen plaats moeten vinden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de realisatie van voorstudies en routekaarten, welke worden ondersteund door de overheid (AgentschapNL, 2011). In deze notitie is een overzicht gegeven van relevante ontwikkelingen en scenario’s vanuit landbouw-, klimaat- en milieubeleid en energieprijzen voor de Nederlandse suikerproducerende industrie. Deze notitie dient daarbij als input voor de Voorstudie Routekaart SuikerUnie.


Terug naar overzicht.