Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Één-op-één afspraken: Wanneer additioneel?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-7-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--16-035 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2 Download PDF  (440kB)

Samenvatting:
Deze notitie geeft aan hoe ECN additionaliteit vertaalt naar criteria voor de toetsing van één-op-één afspraken. De 100 PJ uit het Energieakkoord moeten additioneel zijn, en dus niet toe te schrijven aan autonome effecten of aan beleid dat voor het energieakkoord al van kracht was. Als principe geldt dus dat alles wat gaat gebeuren door maatregelen die voortvloeien uit het Energieakkoord – één-op-één afspraken, aanscherping convenanten – mee kan tellen.


Terug naar overzicht.