Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Daniëls, B.W. 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Eén-op-één afspraken: Wat telt mee voor finale energiebesparing?
ECN-N--16-034 NL juli 2017; 2 pag.
 
Daniëls, B.W.; Plomp, A.J.;
Één-op-één afspraken: Wanneer additioneel?
ECN-N--16-035 NL juli 2017; 2 pag.
 
Hekkenberg, M.; Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Volkers, C.H.;
Herziening EED - gevolgen voor Nederland
ECN-E--17-003 NL juni 2017; 117 pag.
 
Daniëls, B.W.; Hekkenberg, M.; Koelemeijer, R.;
Effort sharing regulation 2030; gevolgen voor Nederland
ECN-E--16-047 NL januari 2017; 128 pag.
 
Daniëls, B.W.;
De rol van de elektriciteitsvoorziening in het klimaatbeleid
ECN-E--16-058 NL november 2016; 40 pag.
 
Hekkenberg, M.; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.;
Defining sub-targets for deep decarbonisation - Keeping our eye on the ball
ECN-M--16-036 EN mei 2016; 12 pag.
 
Daniëls, B.W.; Koelemeijer, R.;
Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies
ECN-E--15-060 NL april 2016; 195 pag.
 
Joode, J. de; Dalla Longa, F.; Smekens, K.E.L.; Daniëls, B.W.;
Integrating energy systems at the regional level: A model based assessment of the Dutch energy system
ECN-E--16-007 EN maart 2016; 41 pag.
 
Silvis, H.; Smekens, K.E.L.; Verhoog, D.; Daniëls, B.W.;
Opties voor energie-neutrale agrosectoren in 2025
ECN-O--16-005 NL februari 2016; 82 pag.
 
Schure, K.M.; Daniëls, B.W.; Ros, J.; Koelemeijer, R.;
Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak
ECN-O--15-038 NL september 2015; 21 pag.
 
Welle, A.J. van der; Dalla Longa, F.; Daniëls, B.W.; Joode, J. de; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.;
Assessing Security of Energy Services in Dutch Energy Transition Scenarios
ECN-E--15-006 EN februari 2015; 61 pag.
 
Daniëls, B.W.;
Betekenis top-down beleid energietransitie
ECN-F--15-002 NL februari 2015; 9 pag.
 
Reffeltrath, P.A.; Tigchelaar, C.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Lensink, S.M.; Daniëls, B.W.;
Herijking Programma Nieuwe Energie Provincie Overijssel
ECN-E--14-024 NL oktober 2014; 38 pag.
 
Joode, J. de; Daniëls, B.W.; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
De rol van Power-to-Gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem
ECN-O--14-010 NL september 2014; 11 pag.
 
Daniëls, B.W.; Joode, J. de; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
Exploring the role for P2G in the future Dutch energy system - Background report of the TKI P2G system analysis project
ECN-E--14-026 EN september 2014; 121 pag.
 
Joode, J. de; Daniëls, B.W.; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
De rol van Power-to-Gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem: Samenvatting
ECN-O--14-030 EN september 2014; 10 pag.
 
Daniëls, B.W.; Koelemeijer, R.; Dalla Longa, F.; Geilenkirchen, G.; Meulen, J. van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van;
EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact voor Nederland
ECN-E--14-033 NL september 2014; 75 pag.
 
Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Mulder, K. Stutvoet -; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling
ECN-E--13-061 NL december 2013; 56 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wetzels, W.; Hekkenberg, M.; Smekens, K.E.L.; Plomp, A.J.;
Energie-efficiëntie in de industrie: potentiëlen, barrières en beleid
ECN-E--12-035 NL april 2013; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wemmers, A.K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Dutch industrial waste heat in district heating: Wasted effort?
ECN-M--12-060 EN september 2012; 1 pag.
 
Lako, P.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Plomp, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Energiebalansen provincie Drenthe
ECN-E--12-016 NL juli 2012; 102 pag.
 
Daniëls, B.W.; Tieben, B.; Weda, J.; Hekkenberg, M.; Smekens, K.E.L.; Vethman, P.;
Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen
ECN-E--12-008 NL mei 2012; 161 pag.
 
Wetzels, W.; Hekkenberg, M.; Daniëls, B.W.; Ybema, J.R.;
Een inventarisatie van de eerste ronde van Green Deals
ECN-N--12-001 NL januari 2012; 7 pag.
 
Daniëls, B.W.; Wemmers, A.K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Restwarmtebenutting. Potentiëlen, besparing, alternatieven
ECN-E--11-058 NL november 2011; 58 pag.
 
Kruitwagen, S.; Daniëls, B.W.;
Doorrekening van het kabinetsbeleid voor milieu, klimaat en natuur. Verkenning voor de Motie-Halsema
ECN-O--11-054 NL september 2011; 20 pag.
 
Daniëls, B.W.; Schoots, K.; Dril, A.W.N. van; Koch, J.; Both, D.;
Development of a Model for Assessing Innovation Policy
ECN-L--11-082 EN juli 2011; 0 pag.
Gepresenteerd op: IEA, 2nd Workshop 'Accelerating Energy Innovation project', Parijs, France, 24 May 2011.
 
Vethman, P.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.;
Modelling the energy use of products. A review of approaches from practice
ECN-E--11-027 EN juli 2011; 85 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: Who pays the bill?
ECN-M--11-070 EN juni 2011; 11 pag.
 
Tigchelaar, C.; Daniëls, B.W.; Menkveld, M.;
Obligations in the existing housing stock: who pays the bill?
ECN-L--11-073 EN juni 2011; 15 pag.
Gepresenteerd op: eceee 2011 Summer Study, Belambra Presqu'île de Giens, France, 6-11 June 2011.
 
Verdonk, M.; Daniëls, B.W.;
Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015
ECN-O--11-042 NL mei 2011; 53 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Schoots, K.; Daniëls, B.W.; Rivera Tinoco, R.A.;
Totaalvoetbal in het innovatiebeleid; Discussiedocument evaluatie innovatiebeleid
ECN-E--10-090 NL november 2010; 32 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Daniëls, B.W.;
Analyse Nederlandse klimaat- en energiedoelen 2020. Effecten op emissies en kosten
ECN-E--10-048 NL augustus 2010; 32 pag.
 
Wetzels, W.; Daniëls, B.W.; Seebregts, A.J.;
WKK-potentieel in de chemische industrie
ECN-E--09-064 NL mei 2010; 45 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Daniëls, B.W.; Maas, C.W.M. van der;
Actualisatie referentieramingen. Energie en emissies 2008-2020
ECN-E--09-010 NL september 2009; 146 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Hammingh, P.; Smekens, K.E.L.; Koelemeijer, R.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.;
Effects of Climate Policies on Emissions of Air Pollutants in the Netherlands
ECN-E--08-064 EN maart 2009; 74 pag.
 
Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.;
Nederland exportland elektriciteit? Effecten van actuele nieuwbouwplannen en Schoon & Zuinig
ECN-E--08-026 NL juli 2008; 39 pag.
 
Daniëls, B.W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Trendanalyse luchtverontreiniging. De effecten van het werkprogramma Schoon en Zuinig op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
ECN-E--08-002 NL juni 2008; 65 pag.
 
Daniëls, B.W.; Farla, J.C.M.;
An assessment of the potential for achieving climate targets and energy savings up to 2020. Analyses with the Options Document for energy and emissions 2010/2020
ECN-E--08-045 EN mei 2008; 64 pag.
 
Wetzels, W.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.;
Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw
ECN-E--07-095 NL november 2007; 33 pag.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Menkveld, M.; Wijngaart, R.A. van den ; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Uyterlinde, M.A.; Ybema, J.R.; Born, G.J. van den; Elzenga, H.; Hoen, A.; Geurs, K.; Meyer, L.; Oude Lohuis, J.; Peek, C.J.; Ros, J.; Zeijts, H. van;
Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig
ECN-E--07-032 NL juli 2007; 102 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Volkers, C.H.;
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
ECN-E--07-034 NL juni 2007; 22 pag.
 
Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.;
Achieving energy savings in the residential and service sector: A challenging case study of the potential and costs for the Netherlands
ECN-M--07-065 EN juni 2007; 6 pag.
Gepresenteerd op: ECEEE 2007 Summer Study, La Colle sur Loup, France, 4-9 juni 2007.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Farla, J.C.M.; Mulder, M.; Verrips, M.; Gordijn, H.E.; Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Volkers, C.H.; Joode, J. de; Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.;
Hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport WLO
ECN-B--06-002 NL oktober 2006; 58 pag.
Gepubliceerd in: CPB.
 
Kroon, P.; Daniëls, B.W.;
Groeicijfers voor CAP
ECN-C--06-031 NL mei 2006; 18 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Kroon, P.;
Reservepakket 2010. Reservemaatregelen voor het halen van de Kyotodoelstelling 2008-2012
ECN-C--05-091 NL oktober 2005; 74 pag.
 
Daniëls, B.W.;
Energy-efficiency opportunities for the Dutch energy-intensive industry and refineries towards 2020
ECN-I--05-003 EN augustus 2005; 36 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Wilde, H.P.J. de;
Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing
ECN-C--05-062 NL juli 2005; 27 pag.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van;
WKK in de referentieramingen 2005-2020. Achtergrondgegevens bij de WKK-resultaten
ECN-C--05-076 NL juli 2005; 16 pag.
 
Daniëls, B.W.; Volkers, C.H.;
Dataoverdracht ECN RIVM. Omzetting van de resultaten van het NEV-RS naar invoer voor PIE
ECN-C--05-001 NL februari 2005; 43 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectoral CO2 emissions in the Netherlands up to 2010. Update of the reference projection for policy-making on indicative targets
ECN-C--04-029 EN maart 2004; 70 pag.
 
Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.;
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
ECN-C--03-093 NL december 2003; 41 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectorale CO2-emissies tot 2010. Update Referentieraming ten behoeve van besluitvorming over streefwaarden
ECN-C--03-095 NL december 2003; 70 pag.
 
Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Laag, P.C. van der; Spoelstra, S.;
Zeker weten!? Aanzet tot het bewuster omgaan met onzekerheden in beleidsrelevante studies van ECN
ECN-I--03-004 NL december 2003; 73 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Daniëls, B.W.; Noord, M. de; Vries, H.J. de; Zoeten-Dartenset, C. de; Skytte, K.; Meibom, P.; Lescot, D.; Hoffmann, T.; Stronzik, M.; Gual, M.; Rio, P. del; Hernández, F.;
Renewable electricity market developments in the European Union. Final report of the ADMIRE REBUS project
ECN-C--03-082 EN oktober 2003; 122 pag.
 
Ybema, J.R.; Harmsen, R.; Groot, A.T.J.; Daniëls, B.W.; Jeeninga, H.; Wijngaart, R. van den; Annema, J.A.;
Effecten van beleidswijzigingen Strategisch Akkoord op energiebesparing. Duurzame energie en CO2-emissies in 2010
ECN-C--02-046 NL november 2002; 33 pag.
 
Jeeninga, H.; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Daniëls, B.W.; Honig, E.;
Effect energiebesparingsbeleid CO2-emissies 1990-2000
ECN-C--02-004 NL maart 2002; 59 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Annema, J.A.; Wijngaart, R. van den;
Effect op CO2-emissies van beleid in voorbereiding
ECN-C--02-003 NL februari 2002; 21 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010
ECN-C--02-010 NL 2002; 79 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
ECN-P--01-010 NL 2002; 76 pag.