Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-062 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
27 Download PDF  (245kB)

Samenvatting:

Bij EZ is geconcludeerd dat er vanuit het motief van economische efficiency redenen zijn om het energiebesparingsbeleid te intensiveren. Daartoe heeft ECN Beleidsstudies een inschatting gemaakt welk rendabel energiebesparingspotentieel er in de verschillende sectoren tot 2020 aanwezig is, dat onder het huidige beleid onbenut blijft. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het bij ECN Beleidsstudies aanwezige modelinstrumentarium tegen de achtergrond van het GE scenario van de Referentieramingen 2005-2020. Als criterium voor de rentabiliteit wordt een simpele terugverdientijd van 5 jaar gehanteerd. Als gevoeli


Terug naar overzicht.