Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Seebregts, A.J. 
Luken, E.; Mozaffarian, M.; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Smekens, K.E.L.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Reductie gasvraag Nederland
ECN-L--15-059 NL juni 2015; 45 pag.
Gepresenteerd op: Bijeenkomst Greenpeace, Nieuwspoort, Den Haag, , 24 juni 2015.
 
Welle, A.J. van der; Dalla Longa, F.; Daniëls, B.W.; Joode, J. de; Plomp, A.J.; Seebregts, A.J.;
Assessing Security of Energy Services in Dutch Energy Transition Scenarios
ECN-E--15-006 EN februari 2015; 61 pag.
 
Hout, M. van; Koutstaal, P.R.; Ozdemir, O.; Seebregts, A.J.;
Quantifying flexibility markets
ECN-E--14-039 EN december 2014; 52 pag.
 
Joode, J. de; Daniëls, B.W.; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
De rol van Power-to-Gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem
ECN-O--14-010 NL september 2014; 11 pag.
 
Daniëls, B.W.; Joode, J. de; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
Exploring the role for P2G in the future Dutch energy system - Background report of the TKI P2G system analysis project
ECN-E--14-026 EN september 2014; 121 pag.
 
Joode, J. de; Daniëls, B.W.; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Dalla Longa, F.; Schoots, K.; Seebregts, A.J.; Grond, L.; Holstein, J.;
De rol van Power-to-Gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem: Samenvatting
ECN-O--14-030 EN september 2014; 10 pag.
 
Gerdes, J.; Seebregts, A.J.; Luxembourg, S.L.; Welle, A.J. van der; Dril, A.W.N. van; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
EnergieTrends 2013
ECN-E--13-056 NL oktober 2013; 32 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales
ECN-N--13-034 NL september 2013; 14 pag.
 
Koelemeijer, R.; Verdonk, M.; Dril, A.W.N. van; Seebregts, A.J.;
Uitgangspunten voor het referentiepad bij de evaluatie van het SER-energieakkoord
ECN-E--13-049 NL september 2013; 7 pag.
 
Brouwer, A.S.; Seebregts, A.J.; Broek, M. van den; Faaij, A.P.C.;
The flexibility requirements for power plants with CCS in a future energy system with a large share of intermittent renewable energy sources
ECN-W--13-068 EN augustus 2013; 8 pag.
Gepubliceerd in: Energy Procedia (Elsevier), 2013, Ed.37, p.2657-2664.
 
Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
ECN-E--13-019 NL april 2013; 30 pag.
 
Neele, F.P.; Mikunda, T.; Seebregts, A.J.; Santen, S.; Burgt, A. van der; Stiff, S.; Hustad, C.;
A roadmap towards a European CO2 transport infrastructure
ECN-M--12-084 EN december 2012; 9 pag.
 
Brouwer, A.S.; Broek, M.A. van den ; Seebregts, A.J.; Faaij, A.P.C.;
The flexibility requirements for power plants with CCS in a future energy system with a large share of intermittent renewable energy sources
ECN-M--12-078 EN december 2012; 8 pag.
 
Neele, F.P.; Seebregts, A.J.; Mikunda, T.; Santen, S.; Burgt, A. van der; Nestaas, O.; Apeland, S.; Stiff, S.; Hustad, C.;
Developing a European CO2 transport infrastructure
ECN-E--11-073 EN januari 2012; 65 pag.
 
Austell, M.; Burgt, A. van der; Neele, F.P.; Tetteroo, M.; Ros, M.; Mikunda, T.; Meindertsma, W.; Santen, S.; Seebregts, A.J.;
Development of large scale CCS in The North Sea via Rotterdam as CO2-hub
ECN-E--11-074 EN januari 2012; 102 pag.
 
Šilhan, M.; Laciok, A.; Deurzen, J. van; Seebregts, A.J.;
CEZ CO2 transport test case
ECN-E--11-075 EN januari 2012; 47 pag.
 
Seebregts, A.J.; Welle, A.J. van der;
Energy Security in Ireland: A Statistical Overview
ECN-B--12-017 EN 2012; 76 pag.
Gepubliceerd in: Energy Security in Ireland: A Statistical Overview - 2011 Report , 59, 62.
 
Mikunda, T.; Deurzen, J. van; Seebregts, A.J.; Kerssemakers, K.; Tetteroo, M.; Buit, L.;
Towards a CO2 infrastructure in North-Western Europe: Legalities, costs and organizational aspects
ECN-W--11-048 EN oktober 2011; 8 pag.
Gepubliceerd in: Energy Procedia (Elsevier), 2010, Ed., p.-.
 
Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van;
Carbon capture & storage in power generation and wind energy: flexibility and reliability issues in scenarios for Northwest Europe
ECN-W--11-049 EN oktober 2011; 12 pag.
 
Seebregts, A.J.; Dril, A.W.N. van;
Kolencentrales Eemshaven - Dwingende redenen openbaar belang. Antwoorden op vragen van het Ministerie van EL&I
ECN-E--10-106 NL juli 2011; 42 pag.
 
Plomp, A.J.; Luxembourg, S.L.; Seebregts, A.J.; Lensink, S.M.;
Roadmap VNMI. Inzet van hernieuwbare energie
ECN-E--11-031 NL mei 2011; 46 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Summary of 'Nuclear Energy and Fuel Mix: Effects of new nuclear power plants after 2020 as defined in the Dutch Energy Report 2008'
ECN-E--11-018 EN maart 2011; 13 pag.
 
Seebregts, A.J.;
CATO-2 Deliverable WP 2.2-D 2.2 01, Screening of the impacts of large scale CCS on the electricity market
ECN-O--11-084 EN februari 2011; 56 pag.
 
Seebregts, A.J.; Groenenberg, H.; Boot, P.A.; Snoep, H.J.M.;
Policy instruments for advancing CCS in Dutch power generation
ECN-E--10-032 EN januari 2011; 73 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Coninck, H.C. de; Dorland, R. van; Dubelaar-Versluis, W.; van de Guchte, C.; Jansen, B.; Jong, F.; Meyer, L.; Sandt, K. van de; Seebregts, A.J.; Strengers, B.;
De Staat van het Klimaat 2009 - Actueel onderzoek en beleid nader verklaard
ECN-B--10-010 NL juli 2010; 71 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Kernenergie & Brandstofmix. Effecten vier kernenergiescenario’s uit EZ’s Energierapport 2008
ECN-L--10-055 NL juni 2010; 15 pag.
Gepresenteerd op: Kivi Niria symposium , Nieuwspoort, Den Haag, Nederland, 25 juni 2010.
 
Seebregts, A.J.; Snoep, H.J.M.; Deurzen, J. van; Lako, P.; Poley, A.D.;
Kernenergie & Brandstofmix. Effecten van nieuwe kerncentrales na 2020 in de kernenergiescenario’s uit het Energierapport 2008
ECN-E--10-033 NL mei 2010; 120 pag.
 
Wetzels, W.; Daniëls, B.W.; Seebregts, A.J.;
WKK-potentieel in de chemische industrie
ECN-E--09-064 NL mei 2010; 45 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Seebregts, A.J.; Snoep, H.J.M.; Deurzen, J. van; Lensink, S.M.; Welle, A.J. van der; Wetzels, W.;
Brandstofmix elektriciteit 2020, inventarisatie, mogelijke problemen en oplossingsrichtingen
ECN-E--09-046 NL april 2010; 41 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Jansen, J.C.; Seebregts, A.J.;
Long-term energy services security: What is it and how can it be measured and valued?
ECN-V--10-002 EN februari 2010; 11 pag.
Gepubliceerd in: Energy Policy (Elsevier), 2010, Ed.38, p.1654-1664.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Jansen, J.C.; Seebregts, A.J.;
Long-term energy services security: What is it and how can it be measured?
ECN-W--09-019 EN april 2009; 11 pag.
Gepubliceerd in: Energy Policy (Elsevier), 2009, Ed.Article in press, corrected proof , p.-.
 
Seebregts, A.J.; Groenenberg, H.;
How may CCS technology affect the electricity market in North-Western Europe?
ECN-V--09-020 EN april 2009; 11 pag.
Gepubliceerd in: Energy Procedia (Elsevier), February 2009, Ed.1, p.4181-4191.
 
Seebregts, A.J.; Groenenberg, H.;
How may CCS technology affect the electricity market in North-Western Europe?
ECN-M--08-088 EN november 2008; 11 pag.
Gepresenteerd op: 9th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-9), Washington DC, USA, 16-20 november 2008.
 
Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.;
Nederland exportland elektriciteit? Effecten van actuele nieuwbouwplannen en Schoon & Zuinig
ECN-E--08-026 NL juli 2008; 39 pag.
 
Ozdemir, O.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.;
Future electricity prices. Wholesale market prices in and exchanges between Northwest European electricity markets
ECN-E--08-044 EN juni 2008; 63 pag.
 
Daniëls, B.W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.;
Trendanalyse luchtverontreiniging. De effecten van het werkprogramma Schoon en Zuinig op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
ECN-E--08-002 NL juni 2008; 65 pag.
 
Hers, J.S.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Welle, A.J. van der;
Onrendabele top berekeningen voor nieuw WKK-vermogen 2008
ECN-E--08-016 NL juni 2008; 25 pag.
 
Hers, J.S.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Welle, A.J. van der;
Onrendabele top berekeningen voor bestaande WKK 2008
ECN-E--08-022 NL juni 2008; 15 pag.
 
Seebregts, A.J.; Scheepers, M.J.J.;
Vragen over nieuwe kolencentrales in Nederland
ECN-O--08-008 NL mei 2008; 18 pag.
 
Dorland, R. van; Drunen, M. van; Eickhout, Bas ; Jansen, Bert ; Kingma, I.; Meijer, Nicoline ; Prop, R.; Schoenmaeckers, B.; Seebregts, A.J.; Veraart, Jeroen;
De Staat van het Klimaat 2007 - Actueel onderzoek en beleid nader verklaard
ECN-B--08-003 NL februari 2008; 42 pag.
Gepubliceerd in: De Staat van het Klimaat 2007, PCCC, De Bilt/Wageningen.
 
Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Lako, P.; Blom, F.J.; Gemert, F. van;
Summary of the ECN’s report Fact Finding Nuclear Energy
ECN-B--08-001 EN februari 2008; 16 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Hanschke, C.B.; Nieuwenhout, F.D.J.; Seebregts, A.J.;
Invloed van innovatieve technologie op de toekomstige elektriciteitsinfrastructuur
ECN-E--07-068 NL november 2007; 51 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Lako, P.; Blom, F.J.; Gemert, F. van;
Fact finding kernenergie
ECN-B--07-015 NL oktober 2007; 154 pag.
 
Seebregts, A.J.; Scheepers, M.J.J.;
New Analysis - SOS Supply/Demand Index Ireland 2006 and 2020
ECN-B--07-021 EN oktober 2007; 0 pag.
Gepubliceerd in: Security of Supply in Ireland 2007, 54, 61, SEI Sustainable Energy Ireland, Energy Policy Statistical Unit.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Menkveld, M.; Wijngaart, R.A. van den ; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Uyterlinde, M.A.; Ybema, J.R.; Born, G.J. van den; Elzenga, H.; Hoen, A.; Geurs, K.; Meyer, L.; Oude Lohuis, J.; Peek, C.J.; Ros, J.; Zeijts, H. van;
Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig
ECN-E--07-032 NL juli 2007; 102 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Volkers, C.H.;
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
ECN-E--07-034 NL juni 2007; 22 pag.
 
Dorland, R. van; Hove, B. van; Veraart, Jeroen; Eickhout, Bas ; Meyer, L.; Vuuren, D. van; Seebregts, A.J.; Bosch, P.; Drunen, M. van; Jansen, Bert ; Meijer, Nicoline ;
Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland
ECN-B--07-014 NL mei 2007; 54 pag.
Gepubliceerd in: Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland, RIVM.
 
Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Jong, J.J. de; Maters, J.M.;
EU Standards for Energy Security of Supply - Updates on the Crisis Capability Index and the Supply/Demand Index Quantification for EU-27
ECN-E--07-004 EN april 2007; 101 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Beoordeling nieuwbouwplannen elektriciteitscentrales in relatie tot de WLO SE- en GE-scenario’s: een quickscan
ECN-E--07-014 NL maart 2007; 19 pag.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Bazilian (Ed.), Morgan; O'Leary (Ed.), Fergal; Ó Gallachóir (Ed.), Brian; Howley (Ed.), Martin; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.;
Security of supply in Ireland 2006
ECN-B--07-009 EN december 2006; 64 pag.
Gepubliceerd in: Security of supply in Ireland 2006, 1, 64, Sustainable Energy Ireland (SEI).
 
Farla, J.C.M.; Mulder, M.; Verrips, M.; Gordijn, H.E.; Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Volkers, C.H.; Joode, J. de; Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.;
Hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport WLO
ECN-B--06-002 NL oktober 2006; 58 pag.
Gepubliceerd in: CPB.
 
Wakker, A.; Tilburg, X. van; Hers, J.S.; Seebregts, A.J.;
Elektriciteits- en brandstofprijzen. Achtergrondstudie ter ondersteuning van onrendabele top berekeningen voor 2008.
ECN-E--06-024 NL september 2006; 24 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Jong, J.J. de; Maters, J.M.;
EU Standards for Energy Security of Supply
ECN-C--06-039 EN juni 2006; 71 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.;
Monitoring Nederlandse elektriciteitscentrales 2000-2004
ECN-C--05-090 NL november 2005; 38 pag.
 
Seebregts, A.J.; Scheepers, M.J.J.; Jansma, R.; Hienen, J.F.A. van; Spijker, K.; Mheen, W.A.G. van der; Gemert, F. van; Heek, A.I. van;
Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering
ECN-C--05-094 NL november 2005; 180 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Vries, H.J. de; Seebregts, A.J.; Verrips, M.; Lijesen, M.;
Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse
ECN-RX--05-160 NL oktober 2005; 173 pag.
Gepubliceerd in: CPB, ISBN 90-5833-232-2 (), , Ed., p.-.
 
Seebregts, A.J.; Gijsen, A.;
Onzekerheden in de Referentieramingen. Achtergrondrapport bij het rapport 'Referentieramingen energie en emissies 2005-2020'
ECN-RX--05-112 NL september 2005; 92 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Wilde, H.P.J. de;
Het onbenut rendabel potentieel voor energiebesparing
ECN-C--05-062 NL juli 2005; 27 pag.
 
Seebregts, A.J.; Treffers, D.J.; Faaij, A.P.C.; Spakman, J.;
Exploring the possibilities for setting up sustainable energy systems for the long term. Two visions for the Dutch energy system in 2050
ECN-RX--05-052 EN juni 2005; 21 pag.
Gepubliceerd in: Energy Policy (Elsevier), 2005, Ed.33, p.1723-1743.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Seebregts, A.J.; Scheepers, M.J.J.; Vries, H.J. de;
Baseload elektriciteitsprijzen en brandstofprijzen 2005 tot en met 2020. Onderbouwing van de elektriciteitsprijs in het advies technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties 2006-2007
ECN-I--04-002 NL oktober 2004; 26 pag.
 
Schaeffer, G.J.; Seebregts, A.J.; Beurskens, L.W.M.; Moor, H.H.C. de; Alsema, E.A.; Sark, W.G.J.H.M. van; Durstewitz, M.; Perrin, M.; Boulanger, P.; Laukamp, H.; Zuccaro, C.;
Learning from the Sun; Analysis of the use of experience curves for energy policy purposes: The case of photovoltaic power. Final report of the Photex project
ECN-C--04-035 EN augustus 2004; 99 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Werven, M.J.N. van; Seebregts, A.J.; Poort, J.P.; Nooij, M. de; Baarsma, B.E.;
Norm voor leveringszekerheid. Een minimumnorm voor waarborging van het evenwicht tussen elektriciteitsvraag en -aanbod op lange termijn
ECN-C--04-055 NL mei 2004; 97 pag.
 
Zwaan, B.C.C. van der; Seebregts, A.J.;
Endogenous learning in climate-energy-economic models. An inventory of key uncertainties
ECN-RX--04-111 EN februari 2004; 0 pag.
Gepubliceerd in: International Journal of Energy Technology and Policy,2, 1/2, 2004, pp. 130-141. (Inderscience Publishers), , Ed., p.-.
 
Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.;
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
ECN-C--03-093 NL december 2003; 41 pag.
 
Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Laag, P.C. van der; Spoelstra, S.;
Zeker weten!? Aanzet tot het bewuster omgaan met onzekerheden in beleidsrelevante studies van ECN
ECN-I--03-004 NL december 2003; 73 pag.
 
Seebregts, A.J.; Hamacher, T.; Shukla, R.P.;
The possible role of fusion in the Indian energy system of the future
ECN-RX--03-065 EN augustus 2003; 0 pag.
Gepresenteerd op: 22nd Symposium on Fusion Technology, Helsinki, Finland, 9-13 september 2002.
 
Smekens, K.E.L.; Lako, P.; Seebregts, A.J.;
Technologies and technology learning, contributions to IEA's Energy Technology Perspectives
ECN-C--03-046 EN augustus 2003; 64 pag.
 
Moor, H.H.C. de; Schaeffer, G.J.; Seebregts, A.J.; Beurskens, L.W.M.; Durstewitz, M.; Alsema, E.A.; Sark, W.G.J.H.M. van; Laukamp, H.; Boulanger, P.; Zuccaro, C.;
Experience curve approach for more effective policy instruments
ECN-RX--03-046 EN juli 2003; 4 pag.
 
Feber, M.A.P.C. de; Schaeffer, G.J.; Seebregts, A.J.; Smekens, K.E.L.;
Enhancements of endogenous technology learning in the Western European MARKAL model. Contributions to the EU SAPIENT project
ECN-C--03-032 EN april 2003; 64 pag.
 
Zwaan, B.C.C. van der; Seebregts, A.J.;
Endogenous technological change in climate-energy-economic models. An inventory of key uncertainties
ECN-RX--02-015 EN juni 2002; 11 pag.
Gepresenteerd op: Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics, Wageningen, The Netherlands, 5-7 juni 2002.
 
Feber, M.A.P.C. de; Seebregts, A.J.; Smekens, K.E.L.;
Learning in clusters. Methodological issues and lock-out effects.
ECN-RX--02-032 EN juni 2002; 11 pag.
Gepresenteerd op: The International Energy Workshop, Stanford University, USA, 18-20 juni 2002.
 
Seebregts, A.J.; Weeda, M.;
Energie-infrastructuur van de toekomst. Een inventarisatie op basis van recente verkenning en studies voor Nederland
ECN-C--02-027 NL april 2002; 59 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
ECN-P--01-010 NL 2002; 76 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010
ECN-C--02-010 NL 2002; 79 pag.
 
Lako, P.; Ybema, J.R.; Seebregts, A.J.; Gilli, P.V.; Kurz, R.; Kolb, G.; Monthorst, P.E.; Lemming, J.; Villeneuve, B.;
Long-term scenarios and the role of fusion power. Executive summary of SEO studies
ECN-C--01-053 EN december 2001; 22 pag.
 
Seebregts, A.J.; Smekens, K.E.L.; Goldstein, G.A.;
Energy/environmental modeling with the MARKAL family models
ECN-RX--01-039 EN december 2001; 8 pag.
Gepresenteerd op: OR2001 Conference, Duisburg, Germany, 3-5 september 2001.
 
Seebregts, A.J.; Kram, T.; Schaeffer, G.J.; Bos, A.J.M.;
Endogeneous learning and technology clustering: analysis with MARKAL model of the Western European energy system
ECN-RX--00-028 EN maart 2000; 31 pag.
Gepubliceerd in: Reference to this paper should be made as follows: Seebregts, A.J., Kram, T., Schaeffer, G.J. and Bos, A.J.M. (2000) 'Endogenous (), , Ed., p.-.
 
Kram, T.; Seebregts, A.J.; Schaeffer, G.J.; Barreto, L.; Kypreos, S.; Messner, S.; Schrattenholzer, L.;
Technology dynamics in energy systems models with perfect foresight
ECN-RX--00-041 EN maart 2000; 17 pag.
Gepubliceerd in: Reference to this paper should be made as follows: Kram, T. et al. (2000) 'Technology dynamics in energy systems models with per (), , Ed., p.-.
 
Seebregts, A.J.; Kram, T.; Schaeffer, G.J.; Bos, A.J.M.;
Modelling technological progress in a MARKAL model for western Europe including clusters of technologies
ECN-RX--99-028 EN augustus 1999; 16 pag.
Gepubliceerd in: Paper to be presented at the European IAEE/AEE Conference "Technological Progress and the Energy Challenge" 30 Sept. - 1 Oct. 19 (), , Ed., p.-.
 
Seebregts, A.J.; Kram, T.; Schaeffer, G.J.; Stoffer, A.; Kypreos, S.; Barreto, L.; Messner, S.; Schrattenholzer, L.;
Endogenous technological change in energy system models: synthesis of experience with ERIS, MARKAL, and MESSAGE
ECN-C--99-025 EN april 1999; 29 pag.
 
Lako, P.; Ybema, J.R.; Seebregts, A.J.; Gilli, P.V.; Kurz, R.; Kolb, G.; Morthorst, P.E.; Lemming, J.; Villeneuve, B.;
Long-term scenarios and the role of fusion power: synopsis of SEO studies, conclusions and recommendations
ECN-C--98-095 EN februari 1999; 35 pag.
 
Seebregts, A.J.; Kram, T.; Schaeffer, G.J.; Stoffer, A.;
Endogenous technological learning: experiments with MARKAL: contribution to Task 2.3 of the EU-TEEM Project
ECN-C--98-064 EN december 1998; 87 pag.
 
Lako, P.; Ybema, J.R.; Seebregts, A.J.;
The long-term potential of fusion power in Western Europe: MARKAL scenarios until 2100
ECN-C--98-071 EN december 1998; 93 pag.
 
Lako, P.; Seebregts, A.J.;
Characterisation of power generation options for the 21st century: report on behalf of Macro task E1
ECN-C--98-085 EN december 1998; 57 pag.
 
Lako, P.; Ybema, J.R.; Seebregts, A.J.;
The role of fusion power in energy scenarios: proposed method and review of existing scenarios
ECN-C--98-009 EN 1998; 33 pag.
 
Seebregts, A.J.; Christensen, P.;
EWTS-II benchmark on data collection and parameter estimation for safety and reliability analysis of wind turbines
ECN-RX--97-057 EN oktober 1997; 6 pag.
Gepubliceerd in: Paper presented at EWEC'97 (European Wind Energy Conference), 5-9 October 1997, Dublin (), , Ed., p.-.
 
Dodd, D.H.; Seebregts, A.J.; Jansma, R.;
Legislation covering the decommissioning of nuclear installations: an overview of policies and recent developments
ECN-C--97-009 EN 1997; 46 pag.
 
Seebregts, A.J.;
A critical review of existing guidelines for uncertainty analysis
ECN-R--97-004 EN 1997; 39 pag.
 
Seebregts, A.J.; Schoonakker, H.A.;
PSA-based optimization of technical specifications for the Borssele NuclearPower Plant
ECN-RX--96-001 EN 1996; 8 pag.
 
Götz, W.W.J.; Seebregts, A.J.; Bedford, T.J.;
Influence diagrams and decision trees for severe accident management
ECN-RX--96-018 EN 1996; 10 pag.
 
Seebregts, A.J.; Duncan, J.D.;
Application of the SBWR PRA to respond to risk-based regulationissues for advanced reactors
ECN-RX--95-040 EN 1995; 8 pag.
 
Rademakers, L.W.M.M.; Seebregts, A.J.; Horn, B.A. van den;
Introduction of probabilistic safety assessment in wind turbine engineering
ECN-RX--93-073 EN 1993; 8 pag.
 
Rademakers, L.W.M.M.; Seebregts, A.J.; Horn, B.A. van den; Jehee, J.N.T.; Blok, B.M.;
Methodology for probabilistic safety assessment of wind turbines : demonstrated by a case study of the LAGERWEY LW 15/75 design
ECN-C--93-010 EN 1993; 207 pag.
 
Rademakers, L.W.M.M.; Seebregts, A.J.; Horn, B.A. van den;
Reliability analysis in wind engineering
ECN-RX--93-032 EN 1993; 9 pag.
 
Seebregts, A.J.; Rademakers, L.W.M.M.; Horn, B.A. van den;
Reliability analysis in wind turbine engineering
ECN-RX--93-103 EN 1993; 9 pag.
 
Rademakers, L.W.M.M.; Blok, B.M.; Horn, B.A. van den; Jehee, J.N.T.; Seebregts, A.J.; Otterloo, R.W. van;
Reliability analysis methods for wind turbines : Task 1 of the project: Probabilistic Safety Assessment for Wind Turbines.
ECN-C--92-018 EN 1992; 103 pag.
 
Jehee, J.N.T.; Seebregts, A.J.;
Comparison of guidelines for level-1 Probabilistic Safety Assessment.
ECN-C--91-032 EN 1991; 0 pag.
 
Seebregts, A.J.; Jehee, J.N.T.;
Comparison of guidelines for level-2 probabilistic safety assessment.
ECN-C--91-085 EN 1991; 0 pag.
 
Jehee, J.N.T.; Seebregts, A.J.;
Risico-analyses van kerncentrales.
ECN-RX--91-009 NL 1991; 0 pag.
 
Seebregts, A.J.;
CESAR-I: een computerprogramma voor de berekening van de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van systemen. : Gebruikershandleiding.
ECN-I--90-014 NL 1990; 0 pag.
 
Seebregts, A.J.; Hienen, J.F.A. van;
Performance of monitoring networks estimated from a Gaussian plume model.
ECN-I--90-037 EN 1990; 0 pag.
 
Seebregts, A.J.;
Short manual CESAR-I. : Code for evaluating system availability and reliability.
ECN-I--90-027 EN 1990; 0 pag.