Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Invloed van innovatieve technologie op de toekomstige elektriciteitsinfrastructuur
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 30-11-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-068 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
51 Download PDF  (396kB)

Samenvatting:
TenneT, de beheerder van het Nederlandse elektriciteitstransportnet, dient bij de planning van het netwerk rekening te houden met lange termijn ontwikkelingen van de elektriciteitsvoorziening. Voor het analyseren van de ontwikkelingen tot 2030 zijn door TenneT vier scenario’s opgesteld en uitgewerkt. Hierbij zijn kwantitatieve inschattingen gemaakt van de toekomstige belasting en de productiecapaciteit. Op verzoek van TenneT heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) onderzocht welke invloed innovatieve technologieën kunnen hebben op de toekomstige elektriciteitsinfrastructuur. Rekening houdend met deze technologische ontwikkelingen zijn de kwantitatieve inschattingen van de vier TenneT-scenario’s beoordeeld.


Terug naar overzicht.