Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Hanschke, C.B. 
Bree, B. van; Hanschke, C.B.;
Well-To-Wheel Fiscal Systems: Can they accelerate the introduction of alternative fuels?
ECN-L--11-134 EN december 2011; 59 pag.
Gepresenteerd op: Meeting dedicated to this presentation, Ministry of Finance, The Hague, Netherlands, 8 December 2011.
 
Bree, B. van; Hanschke, C.B.;
Well-To-Wheel based fiscal systems. Can a WTW fiscal basis accelerate the introduction of alternative fuels?
ECN-E--11-038 EN september 2011; 65 pag.
 
Bree, B. van; Hanschke, C.B.;
Well-To-Wheel Fiscal Systems: Can they accelerate the introduction of alternative fuels?
ECN-L--11-132 EN september 2011; 47 pag.
Gepresenteerd op: Departmental meeting I&M, Ministry of Infrastructure and the Environment, The Hague, Netherlands, 19 September 2011.
 
Vethman, P.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.;
Modelling the energy use of products. A review of approaches from practice
ECN-E--11-027 EN juli 2011; 85 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Hoen, A.; Kieboom, S.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.;
Achtergrondrapport Verkeer en Vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020
ECN-O--10-029 NL december 2010; 147 pag.
 
Roeterdink, W.G.; Hanschke, C.B.;
Technical description THRIVE GHG model
ECN-E--10-104 EN december 2010; 30 pag.
 
Hanschke, C.B.; Wilde, H.P.J. de; Uyterlinde, M.A.;
IQS - Internationale Quick Scan Duurzame Mobiliteit
ECN-E--10-093 NL december 2010; 91 pag.
 
Smekens, K.E.L.; Kroon, P.; Plomp, A.J.; Daniëls, B.W.; Hanschke, C.B.; Seebregts, A.J.; Deurzen, J. van; Menkveld, M.; Beurskens, L.W.M.; Lensink, S.M.; Hammingh, P.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Actualisatie Optiedocument 2009. Opties voor het verminderen van broeikasgasemissies, energiegebruik en luchtverontreiniging
ECN-E--10-011 NL oktober 2010; 76 pag.
 
Roeterdink, W.G.; Uyterlinde, M.A.; Kroon, P.; Hanschke, C.B.;
Groen tanken. Inpassing van alternatieve brandstoffen in de tank- en distributie infrastructuur
ECN-E--09-082 NL augustus 2010; 65 pag.
 
Hanschke, C.B.; Londo, H.M.; Uyterlinde, M.A.;
Groen gas voor de transportsector. Fysiek of virtueel?
ECN-E--10-054 NL augustus 2010; 36 pag.
 
Koldo, L.F.; Groen, K.; Plomp, A.J.; Hanschke, C.B.; Geurts, A.G.;
Nulmeting energie provincie Zuid-Holland
ECN-W--10-017 NL juli 2010; 5 pag.
Gepubliceerd in: Milieu (VVM), 2010, Ed.4, p.23-27.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
ECN-E--10-015 NL april 2010; 118 pag.
 
Hanschke, C.B.; Bree, B. van; Kroon, P.;
Brandstofvraagreductie bij oliecrisis; Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector
ECN-E--09-076 NL januari 2010; 52 pag.
 
Hanschke, C.B.; Uyterlinde, M.A.;
Towards a low carbon transport sector: electricity or hydrogen?
ECN-L--09-193 EN september 2009; 20 pag.
Gepresenteerd op: Risoe International Energy Conference, Copenhagen, Denmark, 14-16 September 2009.
 
Hoen, A.; Wilde, H.P.J. de; Hanschke, C.B.; Uyterlinde, M.A.; Geurs, K.;
CO2 emission reduction in transport. Confronting medium-term and long-term options for achieving climate targets in the Netherlands
ECN-B--09-015 EN augustus 2009; 54 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Wilde, H.P.J. de; Hanschke, C.B.;
Electric vehicles - the future of passenger transport?
ECN-M--09-090 EN juni 2009; 11 pag.
Gepresenteerd op: ECEEE Summer Study 2009, La Colle sur Loup, France, 1-6 juni 2009.
 
Hanschke, C.B.;
Monitor Schoon en Zuinig. Actuele stand van zaken - 2008
ECN-E--09-030 NL april 2009; 89 pag.
 
Hanschke, C.B.; Uyterlinde, M.A.; Kroon, P.; Jeeninga, H.; Londo, H.M.;
Duurzame innovatie in het Wegverkeer. Een evaluatie van vier transitiepaden voor het thema Duurzame Mobiliteit
ECN-E--08-076 NL januari 2009; 105 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Hanschke, C.B.; Kroon, P.;
Sustainable innovations in road transport: assessing the impact of new technology on energy use and emissions
ECN-M--08-080 EN november 2008; 11 pag.
Gepresenteerd op: European Transport Conference 2008, Noordwijkerhout, The Netherlands, 6-8 oktober 2008.
 
Uyterlinde, M.A.; Hanschke, C.B.; Kroon, P.;
Effecten en kosten van duurzame innovatie in het wegverkeer; Een verkenning voor het programma 'De auto van de toekomst gaat rijden'
ECN-E--07-106 NL maart 2008; 83 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Hanschke, C.B.; Nieuwenhout, F.D.J.; Seebregts, A.J.;
Invloed van innovatieve technologie op de toekomstige elektriciteitsinfrastructuur
ECN-E--07-068 NL november 2007; 51 pag.