Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Brandstofvraagreductie bij oliecrisis; Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-1-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-076 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
52 Download PDF  (333kB)

Samenvatting:
De gevolgen van een oliecrisis kunnen beperkt worden door maatregelen in te stellen die de vraag naar olie beperken. In IEA-verband zijn hier afspraken over gemaakt. In het eerste deel van deze studie voor het Ministerie van Economische Zaken is een aantal van de beschikbare maatregelen geanalyseerd, met als aandachtspunten de effectiviteit, de efficiëntie en de uitvoerbaarheid. In het tweede deel is op basis van deze analyse een drietal maatregelen nader onderzocht, te weten (i) een rijverbod op zondag, (ii) een beperking van het woon-werkverkeer en (iii) het bevorderen van carpoolen. Daarnaast is het autonome effect van prijsstijgingen op de olievraag onderzocht. Prijseffecten hebben de grootste impact op de olievraag, maar de drie onderzochte maatregelen bieden ook significante besparingsmogelijkheden. Van deze maatregelen heeft het bevorderen van carpoolen de grootste potentie om het olieverbruik te reduceren, alleen is het zeer de vraag of dit potentieel ook echt gerealiseerd kan worden. De drie onderzochte maatregelen zijn goed uitvoerbaar. De uitvoeringskosten van de maatregelen liggen in de ordegrootte van enkele miljoenen euro’s per maatregel.


Terug naar overzicht.