Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Groen tanken. Inpassing van alternatieve brandstoffen in de tank- en distributie infrastructuur
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-8-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-082 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
65 Download PDF  (512kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van VROM heeft behoefte aan een verkenning van de inpasbaarheid van alternatieve brandstoffen in de tankinfrastructuur. Het gaat daarbij zowel om een verkenning van de huidige situatie, als om het lange termijn perspectief. In deze studie zijn de marktbarri√®res voor de introductie van alternatieve brandstoffen in de distributie- en tankinfrastructuur ge√ęvalueerd, waarbij voornamelijk naar economische aspecten is gekeken, vanuit het perspectief van zowel de brandstofleverancier als de consument. Daarnaast is globaal bekeken wat de consequenties van ruimtebeslag en veiligheidseisen zijn voor de plaatsing van additionele vulpunten. De onderzoeksvragen waren:

  • Wat zijn de inpassingmogelijkheden van de distributie- en tankinfrastructuur van alternatieve brandstoffen met kosten, veiligheid en ruimtebeslag als beperkende factoren?
  • Uitgaande van een verplichting als beleidsinstrument: is het logisch als pompstationhouders zich gaan specialiseren, of juist diverse brandstoffen blijven aanbieden?

    Beschouwd zijn LPG, de vloeibare biobrandstoffen ethanol en biodiesel, aardgas (CNG), groen gas, waterstof en elektriciteit.


    Terug naar overzicht.