Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Achtergrondrapport Verkeer en Vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020
 
Auteur(s):
Hoen, A.; Kieboom, S.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 28-12-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--10-029 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
147 Download PDF  (2394kB)

Samenvatting:
'Verkeer en vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies' beschrijft de methoden voor de berekening van de emissies, veroorzaakt door verkeer en vervoer. Daarnaast geeft dit rapport een evaluatie van het Schoon en Zuinig-beleid van het voormalig kabinet Balkenende IV voor zover het verkeer en vervoer betreft.

Dit rapport is een verdieping van het eerder verschenen rapport 'Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020' dat het PBL samen met het Energie Onderzoekcentrum Nederland in april 2010 uitbrachten. Deze Referentieraming brengt in kaart hoe de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen zich kunnen ontwikkelen tot 2020.


Terug naar overzicht.