Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effecten en kosten van duurzame innovatie in het wegverkeer; Een verkenning voor het programma 'De auto van de toekomst gaat rijden'
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-3-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-106 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
83 Download PDF  (418kB)

Samenvatting:
Het programma ‘De auto van de toekomst gaat rijden’ richt zich op het in Nederland versneld op de markt brengen van innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit. Daarbij heeft de overheid behoefte aan een doorrekening van de mogelijke effecten van deze inspanningen op het energieverbruik en de CO2-emissies van het wegverkeer. Onderzocht is wat de bijdrage van technische innovaties in voertuigaandrijving en brandstoffen kan zijn aan energiebesparing en CO2-emissiereductie in het wegverkeer, en wat de kosten zijn. Consequenties voor geluid, luchtkwaliteit en veiligheid zijn geen onderdeel van de studie.


Terug naar overzicht.