Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Groen gas voor de transportsector. Fysiek of virtueel?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-8-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-054 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
36 Download PDF  (253kB)

Samenvatting:
Momenteel is de transportsector bijna volledig afhankelijk van vloeibare brandstoffen. Er zijn diverse redenen om een gediversifieerde brandstofmix na te streven, waarbij gasvormige brandstoffen een grote rol kunnen spelen. Daarnaast is er vanuit Europese en nationale doelstellingen een wens om het energieverbruik van de transportsector te verduurzamen. De overheid onderzoekt mogelijkheden om, indien rijden op aardgas van de grond komt, af te dwingen dat de transitie uiteindelijk leidt tot rijden op groen gas (aardgas geproduceerd uit biomassa), bijvoorbeeld middels de instelling van een verplicht aandeel groen gas bij rijden op aardgas. Hierbij is een antwoord gewenst op de vraag of deze inzet fysiek moet of ook virtueel mag, bijvoorbeeld met behulp van certificaten. Belangrijke vraag hierbij is wat de interactie is van deze verplichtingsystemen met bestaande stimuleringsinstrumenten voor duurzame energie. Een andere reden voor het bestuderen van dit onderwerp is dat het ministerie van VROM haar positie wil bepalen ten opzichte van de verschillende methodieken om groen gas toe te rekenen aan de transportsector ter voorbereiding op EU-besluitvorming op dit terrein. Hierbij is een breed inzicht gewenst in de argumenten voor en tegen het toerekenen van de productie van groen gas aan de verkeerssector vanuit diverse perspectieven.


Terug naar overzicht.