Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Monitoring Nederlandse elektriciteitscentrales 2000-2004
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-11-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-090 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (919kB)

Samenvatting:
Op basis van milieujaarverslagen is het mogelijk om vrij betrouwbaregegevens te verkrijgen of te herleiden voor de Nederlandse elektriciteitscentrales. Hiermee kunnen onder andere parameters worden bepaald zoals: netto rendementen van de ?centrale? elektriciteitsproductie, de brandstofinzet en gemiddelde emissiefactoren (CO2, NOx en SO2). Deze parameters zijn als gemiddelden voor het totale centrale productiepark te berekenen, maar tevens meer gedetailleerd op het niveau van individuele productie-eenheden van de centrales.
ECN gebruikt deze gedetailleerde informatie om rekenmodellen voor de Nederlandse elektriciteits­markt te voorzien van zo nauwkeurig mogelijke invoergegevens, en om na te gaan hoe goed de modellen de (historische) werkelijkheid kunnen beschrijven. De mate waarmee dergelijke modellen het verleden kunnen reproduceren, geeft inzicht in de mate van nauwkeurigheid waarmee projecties voor de toekomst gemaakt kunnen worden, zoals in de ?Referentieramingen energie en emissies 2005-2020? van ECN en MNP.


Terug naar overzicht.