Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--03-093 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
41 Download PDF  (486kB)

Samenvatting:
Het programma R3 is een voortzetting van Energie Rijnmond, INES Mainporten Duurzaam Rijnmond en beoogt een visie te vormen over de ontwikkeling van het energiegebruik in het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex (HIC), de Rijnmond. HIC Rijnmond is geselecteerd als experimenteerruimte om de transitie van het huidige energiesysteem -gebaseerd op fossiele energie- naar een toekomstig energiesysteem in 2020, dat schoon fossiel en zo duurzaam mogelijk moet zijn, te verkennen. Het lange termijn doel van R3 is het realiseren van een duurzame energiehuishouding in 2050. Het doel van dit onderzoek is het programmateam R3 een beeld te verschaffen van de te verwachten ontwikkeling van het energiegebruik en CO2-emissies in HIC Rijnmond in de periode 2002-2020 bij lopend beleid. Tevens is de studie er op gericht een inschatting te geven van de CO2-reductie die in 2020 gerealiseerd zou kunnen worden met opties die vallen onder de voor de Rijnmond gedefinieerde transitiethema's. De prognose van het energiegebruik beperkt zich tot de volgende sectoren die samen goed zijn voor ongeveer 80% van het energiegebruik in de Rijnmond: Chemie (inclusief industriƫle gassen); Raffinage; Joint venture WKK; Elektriciteit en stadsverwarming. Hoofdstuk 2 geeft per sector een overzicht van het energiegebruik in het basisjaar 2002. Belangrijke ontwikkelingen in HIC Rijnmond die de drijvende krachten achter de ontwikkeling van het energiegebruik vormen, worden besproken in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 per sector een prognose gemaakt van het energiegebruik in 2010 en 2020. In dit hoofdstuk wordt tevens voor 2020 de ruimte -in termen van energiebesparing en CO2-emissiereductie- aangegeven voor verbeteropties.


Terug naar overzicht.