Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Harmsen, R. 
Rademaekers, K.; Harmsen, R.; Boeve, S.; Sijm, J.P.M.; Boonekamp, P.G.M.;
The Energy Efficiency Investment Potential for the Building Environment
ECN-O--13-031 EN 2013; 22 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Harmsen, R.;
MEP-advies WKK 2006
ECN-C--05-102 NL november 2005; 19 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Harmsen, R.; Joode, J. de; Melick, M. van;
WKK Monitor 2003-2005. Jaarrapportage 2004
ECN-RX--05-149 NL juli 2005; 36 pag.
Gepubliceerd in: Gezamenlijke publicatie vam SenterNovem en ECN, gepubliceerd door SenterNovemen te downloaden via: http://www.senternovem.nl/mmf (), , Ed., p.-.
 
Harmsen, R.; Donkelaar, M. ten;
Advies WKK MEP-vergoeding 2005
ECN-C--04-111 NL 2005; 21 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Donkelaar, M. ten; Harmsen, R.; Scheepers, M.J.J.;
Advies WKK MEP-tarief 2004
ECN-C--04-049 NL mei 2004; 37 pag.
 
Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.;
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
ECN-C--03-093 NL december 2003; 41 pag.
 
Rijkers, F.A.M.; Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van;
Marktmonitoring warmtekrachtkoppeling in Nederland. Periode 2001-2002
ECN-C--03-073 NL september 2003; 87 pag.
 
Harmsen, R.; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Jespersen, M.S.; Jordal-Jørgensen, J.;
International CO2 policy benchmark for the road transport sector. Results of a pilot study
ECN-C--03-001 EN februari 2003; 84 pag.
 
Rijkers, F.A.M.; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.;
Marktmonitoring warmtekrachtkoppeling in Nederland. Periode 1999-2001
ECN-C--02-021 NL december 2002; 84 pag.
 
Ybema, J.R.; Harmsen, R.; Groot, A.T.J.; Daniëls, B.W.; Jeeninga, H.; Wijngaart, R. van den; Annema, J.A.;
Effecten van beleidswijzigingen Strategisch Akkoord op energiebesparing. Duurzame energie en CO2-emissies in 2010
ECN-C--02-046 NL november 2002; 33 pag.
 
Jeeninga, H.; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Daniëls, B.W.; Honig, E.;
Effect energiebesparingsbeleid CO2-emissies 1990-2000
ECN-C--02-004 NL maart 2002; 59 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Harmsen, R.; Kets, A.; Menkveld, M.;
Besparingstrends 1990-2000. Besparing, instrumenten en effectiviteit
ECN-C--02-015 NL maart 2002; 98 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010
ECN-C--02-010 NL 2002; 79 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
ECN-P--01-010 NL 2002; 76 pag.
 
Harmsen, R.;
Sectorstudie grafische bedrijven [NDS 95-003]
ECN---95-011 NL augustus 1995; 75 pag.