Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-1-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-P--01-010 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
76 Download PDF  (1813kB)

Samenvatting:
Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in de energievoorzieningen gaat daarbij in op ontwikkelingen in de markten van gas en elektriciteit, energiebesparing, duurzame energie en brandstofinzet. De Referentieraming niet-CO2 broeikasgassen (RIVM, 2002) beschrijft in detail de onderbouwing voor de prognose van de niet-CO2 broeikasgassen. De Referentieraming broeikasgasemissies (ECN/RIVM, 2002) beschrijft de ontwikkeling van alle broeikasgassen mede in relatie tot de binnenlandse beleidsopgave. Deze rapportage baseert zich voor een belangrijk deel op een aantal meer gedetailleerde sectoranalyses die als achtergrondnotities zullen verschijnen. Het betreft analyses van de elektriciteitsmarkt, verklarende factoren voor de ontwikkeling van eindverbruikersprijzen voor aardgas, ontwikkelingen op het terrein van warmtekracht, sectorale analy-ses van o.a. verkeer en vervoer, handel, diensten en overheid, energie-intensieve industrie, raffinage en gassector en glastuinbouw.


Terug naar overzicht.