Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Dril, A.W.N. van
Dril, A.W.N. van;
Energietransitie en Werkgelegenheid
ECN-O--16-043 NL januari 2018; 13 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Verduurzaming van de industrie: maatwerk of confectie?
ECN-O--17-023 NL januari 2018; 15 pag.
 
Marsidi, M.; Dril, A.W.N. van; Dalla Longa, F.; Uslu, A.; Beurskens, L.W.M.;
Renewable energy employment effects in the EU and the Member States - Methodology Report
ECN-E--17-076 EN december 2017; 69 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Employment effects in Dutch gas and coal fired power generation
ECN-N--17-028 EN oktober 2017; 5 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Koutstaal, P.R.; Londo, H.M.;
Aanpak voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie
ECN-O--17-001 NL september 2017; 20 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Koning, M; Smit, N;
Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid
ECN-O--16-050 NL november 2016; 60 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
In relatietherapie met de zware industrie?
ECN-O--16-039 NL oktober 2016; 4 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Elp, M. van; Polen, S. van; Bakker, J.; Zuidema, M.;
Methodiek werkgelegenheid en energie. Achtergrondrapport bij de Nationale Energieverkenning 2015
ECN-E--16-028 NL augustus 2016; 40 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Menkveld, M.;
Beoordeling intensiveringspakket Energieakkoord
ECN-N--16-008 NL mei 2016; 46 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Symposium 'Hoogste tijd voor de lange termijn!' - Stellingen
ECN-L--16-011 NL maart 2016; 10 pag.
Gepresenteerd op: Symposium 'Hoogste tijd voor de lange termijn!', Den Haag, Studio Dudok, Nederland, 11 maart 2016.
 
Dril, A.W.N. van;
Beoordeling gericht maatregelenpakket Energieakkoord
ECN-N--15-043 NL december 2015; 35 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Notitie implicaties klimaatbeleid Urgenda-vonnis
ECN-N--15-022 NL oktober 2015; 2 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Mogelijkheden om 25% broeikasgasreductie in Nederland te halen
ECN-L--15-073 NL oktober 2015; 24 pag.
Gepresenteerd op: Masterclass Groene 11, Den Haag, , 31 augustus 2015.
 
Dril, A.W.N. van;
Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie
ECN-O--15-031 NL juli 2015; 8 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Technisch-economische scenario’s voor Nederland
ECN-L--15-035 NL mei 2015; 28 pag.
Gepresenteerd op: Springtij Masterclasses Young meet Elders, Driebergen-Rijsenburg, , 20 May 2015.
 
Dril, A.W.N. van; Mastop, E.A.; Brunsting, S.;
Workshop Sociale innovatie ECN Policy Studies 10 oktober 2013
ECN-O--13-052 NL januari 2014; 7 pag.
 
Gerdes, J.; Seebregts, A.J.; Luxembourg, S.L.; Welle, A.J. van der; Dril, A.W.N. van; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
EnergieTrends 2013
ECN-E--13-056 NL oktober 2013; 32 pag.
 
Koelemeijer, R.; Verdonk, M.; Dril, A.W.N. van; Seebregts, A.J.;
Uitgangspunten voor het referentiepad bij de evaluatie van het SER-energieakkoord
ECN-E--13-049 NL september 2013; 7 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Gerdes, J.; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
Energie Trends 2012
ECN-B--12-005 NL november 2012; 90 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Financial effects of ETS Set Aside
ECN-N--12-019 EN november 2012; 10 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Optimising the road to a low carbon competitive energy sector in Europe
ECN-O--11-070 EN december 2011; 15 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Saidi, M.A.R.; Tilburg, X. van; Eaton, D.; Coninck, H.C. de; Cameron, L.R.; Mikunda, T.; Sijm, J.P.M.; Würtenberger, L.;
UNEP Green Economy Report: Renewable Energy
ECN-O--11-079 EN november 2011; 44 pag.
 
Daniëls, B.W.; Schoots, K.; Dril, A.W.N. van; Koch, J.; Both, D.;
Development of a Model for Assessing Innovation Policy
ECN-L--11-082 EN juli 2011; 0 pag.
Gepresenteerd op: IEA, 2nd Workshop 'Accelerating Energy Innovation project', Parijs, France, 24 May 2011.
 
Seebregts, A.J.; Dril, A.W.N. van;
Kolencentrales Eemshaven - Dwingende redenen openbaar belang. Antwoorden op vragen van het Ministerie van EL&I
ECN-E--10-106 NL juli 2011; 42 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Elzenga, H.; Dril, A.W.N. van;
Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-B--08-018 NL december 2008; 26 pag.
Gepubliceerd in: Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig, Planbureau voor de Leefomgeving PBL.
 
Dril, A.W.N. van;
Betaalt de vervuiler?
ECN-O--08-030 NL november 2008; 7 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Verdonk, M.;
Kosten van elektriciteitsopwekking
ECN-O--08-024 NL september 2008; 6 pag.
 
Wetzels, W.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.;
Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw
ECN-E--07-095 NL november 2007; 33 pag.
 
Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Seebregts, A.J.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.; Boerakker, Y.H.A.; Tigchelaar, C.; Zeijts, H. van; Peek, C.J.;
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
ECN-E--07-067 NL september 2007; 69 pag.
 
Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.; Dril, A.W.N. van; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Achtergronddocument instrumentatie energiebesparingsmaatregelen uit het Optiedocument energie en emissies 2010/2020.
ECN-E--07-037 NL augustus 2007; 153 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Volkers, C.H.;
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
ECN-E--07-034 NL juni 2007; 22 pag.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Boerakker, Y.H.A.; Godfroij, P.; Hilst, F. van der; Kroon, P.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Wilde, H.P.J. de;
Instrumenten voor energiebesparing. Instrumenteerbaarheid van 2% besparing per jaar
ECN-E--06-057 NL december 2006; 40 pag.
 
Farla, J.C.M.; Mulder, M.; Verrips, M.; Gordijn, H.E.; Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Volkers, C.H.; Joode, J. de; Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.;
Hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport WLO
ECN-B--06-002 NL oktober 2006; 58 pag.
Gepubliceerd in: CPB.
 
Dril, A.W.N. van; Kroon, P.;
Ontwikkeling glastuinbouw voor CAP
ECN-C--06-034 NL juni 2006; 10 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Reference projections energy and emissions 2005-2020
ECN-C--05-089 EN oktober 2005; 192 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Verdergaand besparingsbeleid. Een verkenning naar kansen en barrières
ECN-RX--05-206 NL oktober 2005; 9 pag.
Gepresenteerd op: Hoeveel energiebesparing is nodig, Den Haag, The Netherlands, 28 oktober 2005.
 
Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van;
WKK in de referentieramingen 2005-2020. Achtergrondgegevens bij de WKK-resultaten
ECN-C--05-076 NL juli 2005; 16 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Using the benchmarking covenant for allocating emission allowances: are we still moving ahead? An inquiry into policy effectiveness
ECN-RX--05-128 EN juni 2005; 0 pag.
Gepubliceerd in: The Handbook of environmental voluntary agreements, Design,Implementation and Evaluation Issues, Series: Environmen (), , Ed., p.-.
 
Dril, A.W.N. van; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Ybema, J.R.; Elzenga, H.;
Referentieramingen energie en emissies 2005-2020
ECN-C--05-018 NL 2005; 203 pag.
 
Roos, C.J.; Dril, A.W.N. van;
Energy saving in retail and restaurants. A closer look at information costs
ECN-C--04-057 EN oktober 2004; 21 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectoral CO2 emissions in the Netherlands up to 2010. Update of the reference projection for policy-making on indicative targets
ECN-C--04-029 EN maart 2004; 70 pag.
 
Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Kroon, P.; Seebregts, A.J.;
Ontwikkeling energiegebruik HIC Rotterdam 2002-2020 bij lopend beleid
ECN-C--03-093 NL december 2003; 41 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Ybema, J.R.; Wijngaart, R.A. van den;
Sectorale CO2-emissies tot 2010. Update Referentieraming ten behoeve van besluitvorming over streefwaarden
ECN-C--03-095 NL december 2003; 70 pag.
 
Sijm, J.P.M.; Dril, A.W.N. van;
Interaction between the EU emissions trading scheme and energy policy instruments in the Netherlands. Implications of the EU Directive for Dutch climate policies
ECN-C--03-060 EN november 2003; 158 pag.
 
Rijkers, F.A.M.; Harmsen, R.; Dril, A.W.N. van;
Marktmonitoring warmtekrachtkoppeling in Nederland. Periode 2001-2002
ECN-C--03-073 NL september 2003; 87 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Kroon, P.; Elzenga, H.E.; Wesselink, B.;
Achtergronden van de referentieraming. Energie en CO2 2001-2010
ECN-C--03-061 NL juli 2003; 60 pag.
 
Rijkers, F.A.M.; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.;
Marktmonitoring warmtekrachtkoppeling in Nederland. Periode 1999-2001
ECN-C--02-021 NL december 2002; 84 pag.
 
Jeeninga, H.; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Daniëls, B.W.; Honig, E.;
Effect energiebesparingsbeleid CO2-emissies 1990-2000
ECN-C--02-004 NL maart 2002; 59 pag.
 
Menkveld, M.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Annema, J.A.; Wijngaart, R. van den;
Effect op CO2-emissies van beleid in voorbereiding
ECN-C--02-003 NL februari 2002; 21 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010
ECN-C--02-010 NL 2002; 79 pag.
 
Ybema, J.R.; Boots, M.G.; Daniëls, B.W.; Dril, A.W.N. van; Groot, A.T.J.; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Noord, M. de; Rijkers, F.A.M.; Seebregts, A.J.; Volkers, C.H.; Wals, A.F.; Wijngaart, R. van den; Feimann, P.F.L.; Oude Lohuis, J.; Thomas, R.;
Referentieraming energie en CO2 2001-2010 [ECN-C--02-010]
ECN-P--01-010 NL 2002; 76 pag.
 
Ybema, J.R.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Oude Lohuis, J.; Annema, J.A.; Engelen, R.F.M.;
Marginale CO2-reductiekosten per sector voor de analyse van nationale emissiehandel. Analyse voor de commissie Vogtländer
ECN-C--01-074 NL november 2001; 65 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 2000. Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 6'
ECN-C--01-018 EN april 2001; 73 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Feber, M.A.P.C. de; Spoelstra, S.;
Techniekontwikkeling in een veranderde energievoorziening. Herbezinning op de Nederlandse R&D-aanpak
ECN-C--01-022 NL februari 2001; 41 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Burger, H.;
CO2-score bedrijven en gemeenten : ontwikkeling methodiek voor het United Air Fund
ECN-C--00-107 NL november 2000; 30 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Burger, H.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Kroon, P.;
Monitoring energy efficiency indicators in the Netherlands in 1999 : Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency - Phase 5'
ECN-C--00-053 EN mei 2000; 74 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Arkel, W.G. van;
Milieukosten van genomen besparingsmaatregelen
ECN-C--00-045 NL maart 2000; 95 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Rijkers, F.A.M.; Battjes, J.J.;
Toekomst warmtekrachtkoppeling : actualisatie betreffende tarieven DTe en REB
ECN-C--00-022 NL februari 2000; 14 pag.
 
Kiesewetter, J.; Dril, A.W.N. van;
Energetisch ketenbeheer: indirecte energie-effecten als gevolg van productverbeteringen
ECN-I--00-004 NL februari 2000; 68 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
CO2-reductie in binnen- of buitenland?
ECN-C--99-074 NL oktober 1999; 15 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Rijkers, F.A.M.; Battjes, J.J.; Raad, A. de;
Toekomst warmtekrachtkoppeling: verkenning van de economische aantrekkelijkheid in een geliberaliseerde energiemarkt
ECN-C--99-086 NL oktober 1999; 83 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Lako, P.; Menkveld, M.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.A.; Feimann, P.F.L.; Vries, H.J.M. de;
Vervolg Optiedocument: aanvullende informatie bij het Optiedocument en reacties van maatschappelijke organisaties [ECN-C--99-019 ; ECN-RIVM--99/1]
ECN-C--99-019 NL april 1999; 117 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Stroomlijning energie- en CO2-verkenningen glastuinbouw
ECN-C--99-028 NL april 1999; 35 pag.
 
Gerlagh, T.; Dril, A.W.N. van;
The fertiliser industry and its energy use: prospects for the Dutch Energy Intensive Industry
ECN-C--99-045 EN 1999; 58 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Analyse energieverbruik industrie, landbouw en bouw 1982 - 1996: achtergronddocument bij het rapport Monitoring energieverbruik en beleid Nederland
ECN-I--99-002 NL 1999; 45 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Arkel, W.G. van; Dougle, P.G.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Uyterlinde, M.A.;
Energy efficiency indicators in the Netherlands: Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency' Phase 4
ECN-C--99-038 EN december 1998; 64 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Rooijen, S.N.M. van; Ybema, J.R.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.; Booij, H.; Feimann, P.F.L.; Olivier, J.G.J.; Spakman, J.; Nagelhout, D.; Brink, R.M.M. van den;
Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen: inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid [ECN-C--98-082 ; ECN-RIVM-98]
ECN-C--98-082 NL oktober 1998; 187 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ybema, J.R.;
Mogelijkheden voor CO2-reductie in 2020
ECN-C--98-041 NL augustus 1998; 101 pag.
 
Lange, T.J. de; Dril, A.W.N. van;
Mogelijkheden voor toepassing van hernieuwbare energie in de glastuinbouw 1995-2010
ECN-I--98-038 NL augustus 1998; 47 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Arkel, W.G. van; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.;
Energy efficiency in the Netherlands: Dutch contribution to the project 'Cross country comparison on energy efficiency'
ECN-C--98-007 EN december 1997; 57 pag.
 
Ybema, J.R.; Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Kroon, P.; Menkveld, M.; Brummelen, M. van; Blok, K.;
Beleidsinstrumenten en realisatie 10% reductie van CO2-uitstoot in 2010
ECN-C--97-013 NL februari 1997; 39 pag.
 
Gielen, D.J.; Dril, A.W.N. van;
The basic metal industry and its energy use: prospects for the Dutch energy intensive industry
ECN-C--97-019 EN 1997; 179 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Sectorstudie groenten- en fruitverwerkende industrie [NDS 96-008]
ECN---96-008 NL mei 1996; 29 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Verbruiksanalyse grafische bedrijven [NDS 96-006]
ECN---96-009 NL februari 1996; 17 pag.
 
Hilten, O. van; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Kok, I.C.; Kroon, P.;
De ECN-bijdrage aan de Derde Energienota: uitgebreide beschrijvingenergieschetsen 2020
ECN-C--96-014 NL 1996; 155 pag.
 
Gielen, D.J.; Vos, D.; Dril, A.W.N. van;
The petrochemical industry and its energy use: prospects for the Dutch energy intensive industry
ECN-C--96-029 EN 1996; 119 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Diepstraten, F.M.J.A.; Beeldman, M.;
SAVE-module produktiebedrijven: de modellering van energieverbruiksontwikkelingen
ECN-I--94-043 NL 1995; 90 pag.
 
Dril, A.W.N. van;
Sectorstudie bouw [NDS 94-007]
ECN---94-007 NL oktober 1994; 31 pag.