Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Notitie implicaties klimaatbeleid Urgenda-vonnis
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-10-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--15-022 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2 Download PDF  (290kB)

Samenvatting:
Op verzoek van de Tweede Kamer, Commissie I&M is voor een rondetafelgesprek 10-9-2015 over de Urgenda klimaatzaak deze bijdrage gemaakt. Het is een pleidooi om vooral ook de lange termijnoplossingen voor vergaande reductie van broeikasgassen in te zetten. Belangrijke opties zijn energievraagvermindering, koolstofvrije elektriciteitsproductie, inzet van biomassa en koolstof afvang en opslag. Het document geeft criteria en overwegingen aan die belangrijk zijn voor verdere reductie op lange termijn.


Terug naar overzicht.