Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
In relatietherapie met de zware industrie?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 13-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--16-039 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4 Download PDF  (407kB)

Samenvatting:
Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren zal ook de zware industrie radicaal moeten verduurzamen. Omdat het grootschalige koolstof-intensieve processen betreft kun je niet volstaan met eenvoudige en geleidelijke aanpassingen. Veel belemmeringen hebben die ingrijpende verduurzaming tot nu toe in de weg gestaan. In de discussies over de vereiste aanpak leidt dat tot onbegrip en weerstand. Dit paper is een pleidooi om in dialoog met de industrie te gaan om begrip te kweken en weerstanden te overwinnen. Zowel industrie als publiek en overheid hebben daarbij wat te leren en bij te dragen aan de oplossingen.


Terug naar overzicht.