Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kosten van elektriciteitsopwekking
 
Auteur(s):
Dril, A.W.N. van; Verdonk, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 17-9-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-024 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6 Download PDF  (46kB)

Samenvatting:
Naar aanleiding van de actuele maatschappelijke en politieke discussie over kernenergie hebben ECN en PBL kosteninformatie over opties om CO2-emissies te beperken bij grootschalige opwekking van elektriciteit verzameld en geactualiseerd. In deze notitie worden de kosten van kernenergie vergeleken met andere grootschalige opties van elektriciteitsopwekking. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de onzekerheden over de kosten van kernenergie. Aanvullend zijn enkele externe kosten en baten beschouwd. Deze notitie geeft echter geen volledig kader om de opties voor de opwekking van elektriciteit met elkaar te vergelijken. Aspecten als draagvlak, diverse duurzaamheidaspecten en risico’s zijn in deze notitie namelijk buiten beschouwing gelaten.


Terug naar overzicht.