Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 15-7-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--15-031 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
8 Download PDF  (608kB)

Samenvatting:
In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend. Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven. In deze policy brief worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een richting aangegeven om deze beleidsmatige “lock-in” te doorbreken. Dit stuk is een aanzet voor de discussie die in Nederland gevoerd moet worden. Waarom? Omdat de Nederlandse zware industrie niet kan worden genegeerd bij het werken aan een duurzame energietoekomst. Sterker nog, Nederland kan zich niet veroorloven om aantrekkelijke oplossingen en kansen te laten liggen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.