Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Workshop Sociale innovatie ECN Policy Studies 10 oktober 2013
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 30-1-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--13-052 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
7 Download PDF  (632kB)

Samenvatting:
Nieuwe ontwikkelingen op energiegebied vragen vaak een reactie vanuit de overheid. Deze ontwikkelingen roepen vragen op: hoe belangrijk wordt een bepaalde trend, hoe past het bij de gewenste maatschappelijke doelen, levert het knelpunten op en welke belangen worden er door beïnvloed? ECN –Beleidsstudies organiseert workshops en publiceert discussiedocumenten om deze onderwerpen aan de orde te stellen en de kennisbehoefte helder te krijgen. Deze workshop had als doel om kennisvragen op te sporen rond het onderwerp lokale initiatieven voor energieopwekking. Deze initiatieven worden vaak als voorbeeld genoemd van “sociale innovatie”. Er zijn drie benaderingen gekozen: vanuit de maatschappijwetenschap, vanuit de gedragswetenschap en vanuit de praktijk van de lokale energie-initiatieven.


Terug naar overzicht.