Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Aanpak voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 27-9-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--17-001 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
20 Download PDF  (576kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN Beleidsstudies gevraagd om een essay te schrijven over de verduurzaming van de energie-intensieve industrie. In dit essay schetst ECN de rol en positie van de energie-intensieve industrie in de transitie naar een CO2-arme samenleving. Uitgangspunt daarbij is een broeikasgas-emissiereductie van 80-95% in 2050 ten opzichte van de emissies in 1990.


Terug naar overzicht.