Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Mogelijkheden om 25% broeikasgasreductie in Nederland te halen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-10-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-L--15-073 Presentatie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
24 Download PDF  (773kB)

Gepresenteerd op: Masterclass Groene 11, Den Haag, , 31 augustus 2015.

Samenvatting:
Deze masterclass is gehouden op initiatief van de Groene 11 naar aanleiding van de Urgenda klimaatzaak.Opties voor extra broeikasgasreductie op de termijn van 2020 worden aangegeven voor diverse sectoren. Deze mogelijkheden om de vereiste 15 Mton extra reductie te halen kunnen door inzet van beleidsinstrumenten worden gerealiseerd. Zie ook http://www.ecn.nl/docs/library/report/2015/o15038.pdf


Terug naar overzicht.