Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-105 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
96 Download PDF  (1409kB)

Samenvatting:

Het Optiedocument omvat een inventarisatie van meer dan 170 maatregelen voor de emissiereductie van broeikasgassen, NEC-stoffen en fijn stof. De beschrijvingen hiervan zijn beschikbaar op internet, en dit rapport geeft achtergrondinformatie bij deze beschrijvingen.

Het rapport beschrijft kort het achtergrondscenario en de emissies in 2010 en 2020. Deze vormen het startpunt voor de emissiereductiemaatregelen. Alle onderdelen van de maatregelbeschrijvingen, zoals emissiereductiepotentieel, kosten en eventueel beleid voor de maatregelen worden toegelicht. Verder beschrijft het rapport het analysemodel dat uit de beschreven maatregelen pakketten kan samenstellen. Deze maatregelpakketten reduceren emissies tegen de laagst mogelijke kosten, gegeven bepaalde doelen voor emissiereductie of bepaalde heffingen op de uitstoot. Het rapport geeft verder een paar voorbeelden van analyses, en laat zien wat de maximale emissiereductie is die met de beschreven maatregelen mogelijk is.


Terug naar overzicht.