Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energietransitie en Werkgelegenheid
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 2-1-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--16-043 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
13 Download PDF  (809kB)

Samenvatting:
Om het doel van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren moet de energievoorziening radicaal verduurzamen. De eerste stappen zijn al zichtbaar, zoals de bouw van windturbines voor elektriciteit. Maar er zal ook veel moeten veranderen bij het vervoer, in de gebouwde omgeving, bij de industrie en de landbouw. Wat voor gevolgen heeft dat voor de economie, in het bijzonder de werkgelegenheid? Nederland heeft een belangrijke olie- en gassector. Kan die omschakelen naar duurzame energiebronnen? Wat verandert er in de bouw- en installatiesector? Hoe gaat de zware industrie de omschakeling maken? Dit paper verkent de toekomst van de werkgelegenheid op basis van de ontwikkelingen die nu zichtbaar zijn.


Terug naar overzicht.