Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport WLO
 
Auteur(s):
Farla, J.C.M.; Mulder, M.; Verrips, M.; Gordijn, H.E.; Menkveld, M.; Dril, A.W.N. van; Volkers, C.H.; Joode, J. de; Seebregts, A.J.; Daniëls, B.W.; Boerakker, Y.H.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 16-10-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--06-002 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
58 Download PDF  (583kB)

Gepubliceerd in: CPB.

Samenvatting:
Met de WLO-studie 'Welvaart en Leef Omgeving' brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.Dat gebeurt voor de thema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend. De energiescenario’s zijn ontwikkeld en berekend door ECN, in samenspraak met, en op verzoek van de gezamenlijke planbureaus en met financiële steun van het Ministerie van economische Zaken. De belangrijkste conclusies voor het thema energie zijn: Energie-efficiëntieverbetering en verdienstelijking van de economie zullen het energiegebruik niet absoluut ontkoppelen van consumptie en productie. Zonder (internationaal) klimaatbeleid stijgen de CO2-emissies bij voortgaande groei van bevolking en economie. Een hoge olieprijs leidt tot meer besparing bij eindgebruikers maar heeft een gering effect op CO2-emissies. De Nederlandse aardgasreserves raken op. Dit vergroot de noodzaak om meer aandacht te geven aan voorzieningszekerheid. Energievoorzieningszekerheid vraagt om een goed functionerende energiemarkt voor olie en gas of inzet van meer kolen of kernenergie. Tot 2040 voorzien windenergie, biomassa en zonne-energie in nauwelijks meer dan 10 procent van de Nederlandse energiebehoefte. Hernieuwbare energie blijft relatief duur. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen vraagt daardoor nog lange tijd om overheidsbemoeienis.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.