Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kolencentrales Eemshaven - Dwingende redenen openbaar belang. Antwoorden op vragen van het Ministerie van EL&I
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-106 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
42 Download PDF  (493kB)

Samenvatting:
In dit rapport wordt de mate waarin een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven nodig is om dwingende redenen van openbaar belang (drob) op een vraag- en antwoordwijze behandeld. Het betreft de geplande kolencentrales van RWE en Vattenfall/Nuon, resp. 1560 MWe en 1200 MWe netto aan opwekkingscapaciteit. De RWE centrale betreft twee eenheden van het poederkool type, met een geschat netto omzettingsrendement van 46%. De Vattenfall/Nuon Magnum centrale wordt in 2 fases gebouwd. Fase 1 betreft een aardgasgestookte centrale met 3 STEG-eenheden. Na Fase 2 is de Magnum centrale volgens de vergunningsaanvraag een multi-fuel vergassingscentrale waarin naast kolen en biomassa ook aardgas als primaire brandstof wordt ingezet. De vergunningen die nu door Nuon zijn aangevraagd, betreffen Fase 1 en Fase 2. Het belangrijkste verschil tussen de twee geplande kolencentrales betreft het netto opwekkingsvermogen. De RWE centrale is 30% groter in vermogen dan de Vattenfall/Nuon Magnum centrale. Daarnaast verschillen de centrales in type technologie.


Terug naar overzicht.