Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Vragen over nieuwe kolencentrales in Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-5-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-008 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
18 Download PDF  (263kB)

Samenvatting:
Deze notitie beantwoordt een aantal vragen van EZ over de nieuwe geplande kolencentrales in Nederland. EZ heeft ECN eind november 2007 gevraagd op korte termijn ('Ad hoc') deze antwoorden en ondersteunende informatie te verschaffen. EZ wil de informatie benutten in de gesprekken die zij voert met de initiatiefnemers voor de nieuwe initiatiefnemers voor de nieuwe kolencentrales. Dit betreft Nuon, Electrabel Nederland, E.ON Benelux, RWE Power AG, en Essent.


Terug naar overzicht.