Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative - CO2-emissies tot 2030
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-4-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-019 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
30 Download PDF  (903kB)

Samenvatting:
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft als doel om de CO2-emissie van de gemeente Rotterdam, inclusief de haven, in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte van het basisjaar 1990. Deze doelstelling betekent een emissieniveau van 12 Mton CO2 in 2025 binnen de gemeente Rotterdam. In deze studie is de CO2-emissieopgave voor het Rotterdam Climate Initiative opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand nationaal en Europees beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie & Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat:

  • De CO2-emissie uit de sector Energie & Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030.
  • De CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030.

Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie & Industrie en Vrachttransport onder vaststaand nationaal en Europees beleid en zonder lokale, aanvullende overheidsmaatregelen naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De beleidsinspanning voor het Rotterdam Climate Initiative om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt.


Terug naar overzicht.