Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland
 
Auteur(s):
Dorland, R. van; Hove, B. van; Veraart, Jeroen; Eickhout, Bas ; Meyer, L.; Vuuren, D. van; Seebregts, A.J.; Bosch, P.; Drunen, M. van; Jansen, Bert ; Meijer, Nicoline
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-5-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--07-014 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
54  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland, RIVM.

Samenvatting:
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, brengt verspreid over 2007 in vier delen het vierde klimaatrapport uit (Fourth Assessment Report - AR4). Dit rapport geeft de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatverandering in de wereld. Aan het AR4 hebben honderden gerenommeerde klimaatonderzoekers uit de hele wereld meegewerkt, waaronder verschillende uit Nederland. Inmiddels zijn de samenvattingen voor beleidsmakers van de rapportages van drie werkgroepen verschenen, de zogenoemde Summaries for Policymakers. Werkgroep I over de veranderingen in het klimaatsysteem (2 februari 2007), Werkgroep II over de mondiale en regionale gevolgen van klimaatverandering, de kwetsbaarheid van verschillende sectoren en adaptatie (6 april 2007) en Werkgroep III over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (4 mei 2007). De hoofdrapporten met de wetenschappelijke onderbouwing komen dit jaar stapsgewijs beschikbaar. Eind november volgt het zogeheten ‘synthesis report’ van het IPCC. In dit rapport zullen de bevindingen en conclusies van de drie werkgroeprapporten in samenhang beschouwd worden om zo een integraal wetenschappelijk beeld te geven van ons huidige begrip van klimaatverandering. De Summaries for Policymakers zijn veel in het nieuws geweest, ook al vanwege de felle discussies die voorafgingen aan de uiteindelijke goedkeuring door het IPCC. Zo is naar aanleiding van de samenvatting van Werkgroep I een ‘Independent Summary for Policy Makers’ (ISPM) uitgebracht. Hierin wordt vooral de nadruk gelegd op de modelbeperkingen. Verder wordt in dit alternatieve rapport de antropogene invloed op het klimaat afgezwakt en krijgen natuurlijke invloeden een grotere waarschijnlijkheid. Politieke belanghebbenden en onafhankelijke wetenschappers rolden vechtend over de conferentievloeren, als we sommige media mogen geloven. Dat viel reuze mee, maar het is duidelijk dat de Summaries mede het resultaat zijn van politieke en beleidsmatige onderhandelingen en dat niet alle landen zich zonder slag of stoot schaarden achter alle wetenschappelijke conclusies. De definitieve teksten echter zijn wetenschappelijk volledig verantwoord, en worden onderbouwd in de achterliggende wetenschappelijke rapporten. Met de objectiviteit van het werk van het IPCC is dus niets mis, maar de formuleringen zijn zeer zorgvuldig gekozen, waarbij ook maatschappelijke complicaties zijn meegewogen. Ofwel, zoals een van de deelnemende wetenschappers het liet weten: ‘We lost some things, but the main message was untouched, and that is uncompromising and as hard-hitting as you had intended it to be.’ Bij het schrijven van deze brochure hebben wij ons de gevoeligheden goed gerealiseerd. De brochure is, mede daarom, opgebouwd uit vier hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken geven een samenvatting van het werk van de drie IPCC-werkgroepen, waarbij wij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke rapportages zijn gebleven. Deze hoofdstukken zijn tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke instituten KNMI (Hoofdstuk 1), Wageningen UR (Hoofdstuk 2) en MNP (Hoofdstuk 3), in samenwerking met UU, VU en ECN. Het vierde hoofdstuk is een interpretatie van de conclusies uit de IPCC-rapportages, met name gericht op de Nederlandse situatie. Dit hoofdstuk is geschreven onder verantwoordelijkheid van het Platform Communication on Climate Change, waarin de bovengenoemde Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van klimaatonderzoek samenwerken.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.