Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Elektriciteits- en brandstofprijzen. Achtergrondstudie ter ondersteuning van onrendabele top berekeningen voor 2008.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-9-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-024 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
24 Download PDF  (112kB)

Samenvatting:
Voor de vaststelling van de onrendabele top (OT) van duurzame elektriciteit opties ten behoeve van de MEP voor 2008 geeft dit rapport een onderbouwing van geprojecteerde elektriciteitsprijzen voor de zichtperiode 2006-2027. Op basis van een analyse van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs is een bandbreedte voor de middellange en lange termijn ontwikkelingen van de elektriciteitsprijs ontworpen waarin de meest recente inzichten omtrent de ontwikkeling van grondstofprijzen en CO2-prijzen zijn meegenomen. Voor de korte termijn ontwikkeling is tevens gebruik gemaakt van marktindicatoren zoals forward en futures prijsnoteringen.


Terug naar overzicht.