Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-9-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--13-034 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
14 Download PDF  (869kB)

Samenvatting:
Deze notitie schetst de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland, dit dan als onderdeel van het nog te sluiten Energieakkoord. Het betreft centrales van vier producenten: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Nederland en EPZ. Het besluit c.q. de afspraak om kolenvermogen uit de markt te halen heeft mogelijk invloed op de prijzen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. De ACM moet een oordeel vellen over de mogelijke ongewenstheid van dat effect in het kader van de (Europese) kartelwetgeving. Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft de ACM aan ECN gevraagd een aantal berekeningen uit te voeren. De resultaten en de uitgangspunten van deze berekeningen staan in deze notitie samengevat.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.