Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Onrendabele top berekeningen voor bestaande WKK 2008
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 3-6-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-022 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
15 Download PDF  (233kB)

Samenvatting:
ECN heeft van het Ministerie van Economische Zaken opdracht gekregen om een advies te verstrekken betreffende de SDE-tarieven voor WKK voor het jaar 2008. Dit project staat bij ECN geregistreerd onder projectnummers 7.7990 en 7.7934. Binnen de context van dit project heeft het Ministerie van Economische zaken te kennen gegeven de noodzaak tot ondersteuning voor bestaand WKK-vermogen te willen onderzoeken. Hiertoe worden in deze rapportage onrendabele top berekeningen voor bestaand WKK-vermogen in 2008 gepresenteerd. Over de te gebruiken berekeningsmethode en modelparameters heeft overleg plaatsgevonden met het Ministerie van Economische Zaken, COGEN Nederland en SenterNovem.


Terug naar overzicht.