Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Herijking Programma Nieuwe Energie Provincie Overijssel
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 17-10-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-024 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (750kB)

Samenvatting:
Om te bepalen welk aandeel Hernieuwbare Energie in 2020 verwacht kan worden op basis van de aanpassingen (Herijking) van het Programma Nieuwe Energie en het recent afgesloten Energieakkoord heeft de Provincie Overijssel heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van het Overijsselse energiebeleid.


Terug naar overzicht.