Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Totaalvoetbal in het innovatiebeleid; Discussiedocument evaluatie innovatiebeleid
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-11-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-090 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
32 Download PDF  (353kB)

Samenvatting:
Dit rapport schetst aan de hand van de fasen binnen een technologieontwikkelingtraject en de factoren voor een goed functionerend innovatiesysteem een beoordelingskader voor de effectiviteit van innovatiebeleid, met een focus op energietechnieken. De gevolgde methodiek verbindt de mechanismen voor het creëren van de bouwstenen en randvoorwaarden voor een goed innovatieklimaat met de typen instrumenten die nodig zijn om de onzekerheden en barrières voor de actoren in de verschillende technologieontwikkelingsfasen te verlagen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.