Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Herziening EED - gevolgen voor Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-6-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-003 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
117 Download PDF  (1926kB)

Samenvatting:
Het voorstel tot herziening van de EED breidt de bestaande EED doelen uit naar 2030 en daarna. De Commissie stelt voor de periode 2021-2030 een nationaal bindende verplichting tot energiebesparing voor van jaarlijks 1,5% (Artikel 7). Bovendien stelt de commissie voor Europa als geheel een bindende maximering voor van zowel het finale als het primaire energiegebruik in 2030 (Artikel 3). Deze studie analyseert de mogelijke consequenties van dit voorstel voor Nederland.


Terug naar overzicht.