Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effects of Climate Policies on Emissions of Air Pollutants in the Netherlands
 
Auteur(s):
Hammingh, P.; Smekens, K.E.L.; Koelemeijer, R.; Daniëls, B.W.; Kroon, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 11-3-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-064 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
74  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Het Nederlandse klimaatprogramma ‘Schoon en Zuinig’ lijkt in zijn totaliteit gunstig uit te pakken voor de luchtkwaliteit. Wel blijken de onzekerheden over de effecten op de luchtkwaliteit groot mede door onzekerheden rond de effecten van individuele klimaatmaatregelen. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of biobrandstoffen voor meer of minder luchtverontreiniging zullen zorgen. Ook blijkt dat de afvang en opslag van koolstofdioxide wel eens tot meer uitstoot van stikstofoxiden zou kunnen leiden.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.