Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015
 
Auteur(s):
Verdonk, M.; DaniĆ«ls, B.W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-5-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--11-042 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
53  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
In dit rapport presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de geraamde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor de periode 2011 tot en met 2015. Deze raming is uitgevoerd omdat er, naast beleid gericht op 2020 en verder, ook Europese en andere internationale afspraken zijn gemaakt over verplichtingen waaraan Nederland nu of binnen enkele jaren al moet voldoen. Het gaat daarbij om verplichtingen uit het Kyoto Protocol, het Europese Effort Sharing-besluit en de Europese richtlijn Nationale Emissieplafonds (National Emission Ceilings, NEC-richtlijn). Tot dusver was de te verwachten jaarlijkse uitstoot in de periode 2011-2015 niet expliciet geraamd. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze raming opgesteld om te beoordelen of het huidige, vastgestelde klimaat- en luchtbeleid nog op koers ligt om de Europese verplichtingen en andere internationale afspraken na te komen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.